Integritetspolicy

Läkarjouren behandlar dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, befattning, CV och jämförliga uppgifter) i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och i relevans till den administration som krävs för att du skall kunna utföra tjänsteuppdrag. Ändamålen med behandligen skall därmed vara relaterade till din anställning, såsom att administrera anställningsförhållandet och att planera, organisera, leda och följ upp arbetet.