Läkarjouren - Tillsammans får vi hela vården att må bättre

Tillsammans får vi hela vården att må bättre

13 feb 2018

Vårdanalys är myndigheten för vård- och omsorgsanalys som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården ur ett brukar- och medborgarperspektiv, i syfte att förbättra och effektivisera vården. Resultatet av analyser och utvärderingar presenteras i rapporter.

Rapporten ”Från medel till mål” (2017) handlar om att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv. I rapporten konstateras bland annat att samordningen i Sverige brister i jämförelse med många andra länder och att bristen på samordning bidrar till en försämrad upplevelse för patienten. Samtidigt saknas kunskap om vad som faktiskt bidrar till att patienter upplever vården och omsorgen som samordnad. Du kan ladda ned rapporten på www.vardanalys.se/rapporter.

På Läkarjouren är vi mycket måna om just samordning. Som ett komplement till befintlig sjuk- och hälsovård blir det förstås extra viktigt att det fungerar, både mellan oss som organisationer och i teamen.