Läkarjouren - Vi bemannar vården dygnet runt - Bemanning av Hyrläkare, Stafettläkare och Sjuksköterskor

Vi bemannar vården dygnet runt

01 jun 2018

Läkarjouren bemannar vården med läkare och sjuksköterskor över hela landet, och i Norge via dotterbolaget Narco Polo, men vårt huvudkontor ligger i Luleå, Norrbotten. I Luleå har vi ett så kallat subarktiskt klimat med långa kalla vintrar och korta somrar. I januari är det ljust bara några timmar varje dag men snart har vi ljust över 23 timmar om dygnet. Vår jour är dock öppen dygnet runt oavsett årstid.

På vårt huvudkontor i Luleå arbetar vi i specialistteam. Uppdelningen i olika specialiteter gör att vi ständigt utvecklar vår kunskap inom respektive område. Det gör också att våra konsulter och uppdragsgivare alltid vet till vem de ska vända sig i olika frågor. Tack vare få kontaktvägar kan vi ge bättre service.

De flesta av våra uppdrag styrs av ramavtal som i detalj beskriver vad vi som bemanningsföretag och våra konsulter ska leva upp till. Det handlar om både organisations- och professionsfrågor. Innan vi bemannar ett uppdrag analyserar vi förutsättningarna tillsammans med uppdragsgivaren och matchar kompetensbehovet med bästa tänkbara konsult.

En medicinskt ansvarig läkare deltar dagligen i arbetet med rekrytering och medicinska frågor. I företagets ledning finns personer med högre medicinsk utbildning och många års vårderfarenhet.

Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar, vår syn på bemanning eller vilka tjänster vi kan erbjuda; tveka inte att ta kontakt.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.