Skatteverket avvaktar med beslut om moms på vårduthyrning

19 jun 2018

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 7 juni 2018 fastställt ett förhandsbesked som innebär att uthyrning av vårdpersonal ska beläggas med moms. Följande information finns på Skatteverkets hemsida:

Nytt: 2018-06-15

Högsta förvaltningsdomstolen har den 7 juni 2018 i dom fastställt ett förhandsbesked. Domen innebär att ett bemanningsföretags uthyrning av personal inte är sådan sjukvård som kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Skatteverket håller för närvarande på att analysera konsekvenserna av domen. Skatteverket avser att ta fram ett ställningstagande eller annan information så snart som möjligt.

Domen är en tolkning av gällande bestämmelser och är därför direkt tillämplig. Skatteverket kommer dock inte att på eget initiativ fatta beslut i enlighet med den ändrade synen förrän ytterligare information har publicerats. Det innebär att uthyrning av personal inom vårdsektorn även fortsättningsvis kommer att hanteras som om den omfattas av undantaget från skatteplikt fram till ett ställningstagande eller annan information har publicerats.

För dig som fakturerar Läkarjouren gäller alltså, som tidigare, att du inte ska lägga på moms på fakturorna. Så snart vi får Skatteverkets ställningstagande så kommer vi att informera dig om det.

 

Du hittar själv mer information här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/338091.html?q=skattefrihetens+omfattning

 

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.