Läkarjouren - Skatteverket avvaktar med beslut om moms på vårduthyrning

Skatteverket avvaktar med beslut om moms på vårduthyrning

19 jun 2018

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 7 juni 2018 fastställt ett förhandsbesked som innebär att uthyrning av vårdpersonal ska beläggas med moms. Följande information finns på Skatteverkets hemsida:

Nytt: 2018-06-15

Högsta förvaltningsdomstolen har den 7 juni 2018 i dom fastställt ett förhandsbesked. Domen innebär att ett bemanningsföretags uthyrning av personal inte är sådan sjukvård som kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Skatteverket håller för närvarande på att analysera konsekvenserna av domen. Skatteverket avser att ta fram ett ställningstagande eller annan information så snart som möjligt.

Domen är en tolkning av gällande bestämmelser och är därför direkt tillämplig. Skatteverket kommer dock inte att på eget initiativ fatta beslut i enlighet med den ändrade synen förrän ytterligare information har publicerats. Det innebär att uthyrning av personal inom vårdsektorn även fortsättningsvis kommer att hanteras som om den omfattas av undantaget från skatteplikt fram till ett ställningstagande eller annan information har publicerats.

För dig som fakturerar Läkarjouren gäller alltså, som tidigare, att du inte ska lägga på moms på fakturorna. Så snart vi får Skatteverkets ställningstagande så kommer vi att informera dig om det.

Du hittar själv mer information här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/338091.html?q=skattefrihetens+omfattning