Läkarjouren - No Image

Sluta kritisera de som arbetar hårt med att lösa regionens vårdproblem

27 jun 2018

Artikeln är publicerad Norrbottens Kuriren 2018-06-02 och  2018-06-19

Med kampanjknappar, köpt reklam i kollektivtrafiken och sociala medier blåser Region Norrbotten till strid mot vikarierande sjukvårdspersonal under parollen “oberoende av inhyrda”. Tonläget är så högt att bemanningsanställda medarbetare känt sig utpekade, kränkta och i några fall mobbade.

Region Norrbotten har allvarliga problem med tillgängligheten i vården. Sjukvården kommer inte ens i närheten av att klara de lagstadgade väntetidskrav som slås fast i vårdgarantin. Fler än var tredje norrbottning som behöver träffa en specialistläkare får vänta mer än tre månader på vård. Det är klart sämre än genomsnittet för övriga delar av landet.

En nyligen genomförd opinionsundersökning (Norrbottens kuriren 18/5) visar att kortare vårdköer är den allra viktigaste sjukvårdsfrågan för invånarna i Norrbotten. Av undersökningen framgår också att norrbottningarna inte upplever ”hyrpersonal” som något stort problem. ”Färre hyrläkare” kommer först på nionde plats när medborgarna rankar de viktigaste sjukvårdsfrågorna.

Utan bemannings- och kompetensföretags insatser skulle många patienter i Norrbotten drabbas av ännu sämre tillgänglighet. Regionen har svårt att hitta medarbetare som vill bli fastanställda. De villkor och den arbetsmiljö som erbjuds är helt enkelt inte tillräckligt bra. Det är förstås beklagligt.

Men istället för att fokusera på att attrahera fler fastanställda lägger regionen nu sitt krut på att kritisera de företag och vikarier som arbetar hårt med att lösa många av de problem som regionen har.

Retoriken är både osaklig och osmaklig och ingen annanstans i Sverige har vi sett eller hört ett så högt tonläget. Exempelvis vill regionen gärna framhålla att kostnaden för bemanningsanställda uppgår till flera hunda miljoner kronor per år. Hur mycket det hade kostat att lösa den akuta personalbristen på något annat sätt – om detta ens hade varit möjligt – får medborgarna inte veta.

Vi har förståelse för att Region Norrbotten i första hand skulle vilja bedriva sina verksamheter med fastanställd personal. Det är dock mycket svårt att se en snar lösning på den skriande kompetensbrist som råder i många delar av länet. Behovet av medarbetare som kan åta sig vikariat på kortare eller längre tid kommer av allt att döma finnas kvar under överskådlig tid.

Vi som representerar auktoriserade bemanningsföretag ser oss som en partner till sjukvården. Vi eftersträvar goda relationer byggda på långsiktiga spelregler inom ramen för upphandlade avtal.

Den senaste tidens höga tonläge kommer inte att lösa några av regionens problem. Däremot riskerar patienterna att drabbas om våra medarbetare inte längre upplever att regionen kan erbjuda en acceptabel arbetsmiljö. Det är hög tid att regionledningen ser att ett bättre samarbete är vad som gynnar patienterna – inte plakatpolitik som både sårar och delar de medarbetare som är på plats för att förbättra tillgänglighet och kvalitet.

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen
Eva Domanders, Styrelseordförande Kompetensföretagen