Läkarjouren - No Image

Utan inhyrda medarbetare i vården riskeras patientsäkerheten

27 jun 2018

Artikeln är publicerad i Norrbottens Kuriren 2018-06-27

Sjukvården i Norrbotten, i likhet med stora delar av landet, befinner sig i en kompetenskris. Genom att under lång tid inte vara en attraktiv arbetsgivare har landstingen stött bort medarbetare som går till andra yrken. En del av dem väljer dock att stanna i vården som inhyrda sjuksköterskor och läkare.

Hyrpersonal anklagas ofta för att vara den grupp som spräcker landstingens budgetar och gör vården onödigt dyr. Det är en myt. Kostnaden för resurspersonalen var 3,6 procent av landstingens totala personalkostnader, det visar SKL:s egen årssammanställning för 2016.

Kostnaden för inhyrda läkare är dessutom mycket kostnadseffektiv när man jämför med landstingens läkare som träffar mellan 3 – 8 patienter om dagen. Idag träffar en svensk landstingsläkare cirka 700 patienter om året, jämfört med snittet i OECD som ligger på 2 300.  En inhyrd läkare träffar cirka 12 patienter om dagen. Inhyrda läkare är med andra ord inte dyra.

Vi vill också att landstingen ska vara oberoende av inhyrd personal. Vårdbemanning är ett komplement, särskilt idag när kompetensbristen är stor. Vi anser också att kontinuitet i vården är viktigt – men i vissa regioner, som i Norrbotten, är det svårt att rekrytera och få vårdpersonal att stanna. Många vårdcentraler saknar helt läkare, i det fallen kan kontinuitet vara att bara få träffa en läkare. Idag stängs allt fler vårdplatser och operationer ställs in till följd av bristen på personal. Att då få träffa en läkare är viktigare än vem som råkar vara deras arbetsgivare. Det finns idag runt 1 500 inhyrda läkare som arbetar i primärvården runtom i landet. Det innebär att 18 000 patienter får träffa en läkare en vanlig dag tack vare dem.

Dessutom visar våra medarbetarundersökningar att våra anställda är vårdens mest nöjda medarbetare, nio av tio trivs med sina jobb och 70 procent av dem har tackat nej till en anställning hos landstingen.

Under ett antal år framöver kommer det att råda kompetensbrist i vården i såväl Norrbotten som i övriga landet.  Det innebär att det behövs flera åtgärder: långsiktig och strategisk planering av kompetensförsörjning, smartare och flexiblare schemaläggning, större lyhördhet mot befintliga medarbetare och vid rekrytering samt antagligen en del löneökningar.

Kompetensföretagen organiserar en hel bransch av auktoriserade omställnings-, rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med att bistå landsting och regioner i utmaningar av denna sort. Landstingen måste börja se våra medarbetare och företag som en del av lösningen, inte ett problem. Tillsammans kan vi skapa trygghet samt ordning och reda i vården.

Eva Domanders, Styrelseordförande Kompetensföretagen

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen