Läkarjouren - Vi bemannar vården dygnet runt - Bemanning av Hyrläkare, Stafettläkare och Sjuksköterskor

Viktig information från Skatteverket om moms på inhyrd personal

24 Aug 2018

Skatteverket meddelar att ett rättsligt ställningstagande angående momsen på inhyrd vårdbemanning är på gång under hösten.

Under september månad kommer Skatteverket med ett utkast till rättsligt ställningstagande som Läkarjouren kommer att ha möjlighet att påverka. Fram till dess att Skatteverket slutligt har beslutat sig för hur vårdbemanningen ska behandlas i momshänseende, betraktas vårdbemanning fortsatt som icke momspliktig.

Läs artikeln från vårdföretagarna här.

 

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.