Läkarjouren - Bemanningsföretag är en del av framtiden

SvD:s artiklar ger inte en rättvisande bild av inhyrd vårdpersonal

27 Nov 2018

Svenska Dagbladets artikelserie om “Krisen i sjukvården” är tendensiös och vilar på den felaktiga föreställningen att inhyrning av medarbetare till vården ökar. Det konstaterar Kompetensföretagen i en kommentar till SvD:s artiklar. Sveriges kommuner och landstings egen statistik visar att inhyrning utgör ca 3,6 procent av landstingens personalkostnader inom vård och omsorg, en andel som överhuvudtaget inte har ökat 2017-2018. Trots detta präglas artiklarna av begrepp som “skenande konsultnota” och “spränger budget” vilket är både vilseledande och felaktigt. Läs hela kommentaren från Kompetensföretagen här.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.