Behovet av inhyrd personal kommer att kvarstå

29 jan 2019

From den 1 januari i år var det tänkt att hälso- och sjukvården skulle vara oberoende av inhyrd personal. Föga förvånande har man ej kunnat nå det målet. Att fokusera på den inhyrda personalen som ett problem i sig är feltänkt. I själva verket bidrar de till att minimera effekterna av de egentliga problemen. Sjukvårdens första prioritet kan inte vara att säkerställa vilka anställningsformer som råder bland sjukvårdspersonal, utan måste alltid vara att se till att patienter får vård. Något annat vore bisarrt. Läs hela artikeln här.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.