Uppdaterad information kring moms

22 feb 2019

Från och med den 1 juli 2019 kommer vårdbemanning att vara momspliktig vilket innebär att det finns en del för dig att tänka på.

Du som har ett eget företag och fakturerar Läkarjouren för dina tjänster, ska senast 1 juli ha momsregistrerat ditt företag. Om Du inte redan gjort det,  rekommenderar vi dig att göra det så snart du har möjlighet. På Skatteverkets hemsida finns information om hur du går tillväga.

Från och med 1 juli lägger du 25% moms på dina fakturor till Läkarjouren. From 1 juli börjar du också redovisa moms till Skatteverket.

Det är viktigt att din faktura till Läkarjouren är korrekt utformad och det finns en del som du behöver tänka på. För att få mer information om vad en faktura ska innehålla from 1 juli kan du besöka skatteverkets hemsida. Där finns den information du behöver.

Om en faktura inte uppfyller reglerna kommer vi att returnera den till dig och be om en ny korrekt faktura.

Momsplikten gör det möjligt för ditt företag att minska kostnaderna då ingående moms på varor och tjänster som rör verksamheten är avdragsgilla.

Har du frågor kring faktureringsrutiner, regler kring den nya momsplikten etc, så är du självklart välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.