Gör dig redo för moms

28 mar 2019

För dig som arbetar i bolag via Läkarjouren:  – Ernst & Young står redo att hjälpa dig!

Skatteverket publicerade den 25 oktober 2018 ett nytt ställningstagande i vilket man uttalar sig över momshanteringen för uthyrning av vårdpersonal. Bakgrunden är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som kom den 7 juni 2018. Kontentan är i korthet att uthyrning av vårdpersonal, som tidigare undantagits från momsplikt, nu är momspliktigt med 25 procent. Skatteverket har uppgett att man kommer att tillämpa sitt förändrade synsätt fr.o.m. 1 juli 2019.

Detta innebär för många av er, som arbetar via Läkarjouren i Norrland AB i eget bolag, att era tjänster utförda efter 1 juli 2019 är momspliktiga och att ni ska debitera moms med 25 % i era fakturor till oss.

I samband med att er verksamhet övergår från momsfri- till momspliktig så kan olika typer av skattefrågor uppkomma. Det kan även handla om vad som krävs för att en faktura med moms skall vara korrekt enligt momslagen. Läkarjouren har förhandlat fram en rabatt hos Ernst & Young (EY) för dig som arbetar via Läkarjouren. Vårt samarbete med EY ger dig tillgång till deras erfarna skattekonsulter som gärna hjälper dig och låter dig fokusera på annat. Vill du komma i kontakt med EY:s experter så kontaktar du Läkarjouren så hjälper vi dig vidare.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.