Så påverkas du som fakturerar av den nya momsen

29 apr 2019

Från och med den 1 juli 2019 kommer ni som arbetar för Läkarjouren och fakturerar via eget bolag bli momspliktiga. Här förklarar Pierre Jonsson, skattekonsult på Ernst & Young, vad det innebär.

 Anledningen till den nya tillämpningen av momsreglerna är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kom sommaren 2018. Där fastslår domstolen att bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal utgör en momspliktig personaluthyrningstjänst och inte en momsfri sjukvårdstjänst.

Det innebär att från och med den 1 juli 2019 ska du som är uthyrd bolagsläkare eller sjuksköterska redovisa moms med 25 procent på ersättningen. Med andra ord gäller momsen inte anställda med lön utan endast de sjuksköterskor och läkare som fakturerar.

– En personaluthyrningstjänst som tillhandahålls mellan företag i olika länder, både inom och utom EU, ska dock även fortsättningsvis ske utan moms, detta då det enligt svenska regler är köparen som ska redovisa momsen. I dessa fall, när man fakturerar utan moms, ska det på fakturan stå ”reverse charge” förklarar Pierre Jonsson på Ernst & Young.

Tre viktiga punkter

Pierre Jonsson nämner tre viktiga punkter du bör tänka på i samband med att din verksamhet övergår från momsfri till momspliktig.

 •  Gör inställningar i faktureringsprogram så att moms med 25 procent debiteras och att fakturan i övrigt uppfyller momslagens formella krav.
 • Gör nödvändiga inställningar i bokföringsprogram så att utgående och ingående moms bokförs och rapporteras korrekt.
 • Utred i vilken omfattning avdrag för ingående moms kan ske då det finns vissa avdragsbegränsningar och avdragsförbud även för inköp till momspliktig verksamhet.

 Gäller alla bolagsformer

Pierre Jonsson berättar att den nya momsplikten gäller alla företagsformer och oavsett var i landet man verkar.

– Skatteverket anser att momsplikten även gäller tillhandahållande av personal från företag som huvudsakligen bedriver egen vårdmottagning, dvs. även andra än rena bemanningsföretag.

Följande uppgifter måste din faktura innehålla för att vara korrekt enligt nya momslagen:

 • Säljare och köpares fullständiga namn och adress.
 • De tillhandahållna tjänsternas omfattning och art.
 • Beskattningsunderlag (vilket belopp moms beräknats på).
 • Tillämplig momssats (25%)
 • Momsbelopp
 • Fakturadatum
 • Löpnummer (fakturanummer)
 • Säljarens momsregistreringsnummer

 Fler frågor?

Läkarjouren har förhandlat fram en rabatt hos Ernst & Young för alla som arbetar med oss. Har du frågor? Hör av dig till oss så förmedlar vi kontakten till någon av EY:s experter.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.