Moms på arbetad tid from 1 juli 2019

20 jun 2019

Vi vill på detta sätt påminna om att de nya momsreglerna träder ikraft from 1 juli 2019. Dessa gäller alla Er som arbetar i bolag och fakturerar Läkarjouren. All arbetad tid från och med 1 juli skall faktureras med moms. Observera att om arbetspasset innefattar arbete utfört under både juni och juli skall två separata fakturor ställas ut, en för juni utan moms och en för juli med moms. Det är även viktigt att fakturorna uppfyller momslagens krav. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.5/321573.html

Är Du osäker på hur Din momsfaktura ska utformas kan Du också vända Dig till Din kontaktperson på Läkarjouren.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.