Information till hyrpersonal med anledning av Coronaviruset

02 mar 2020

Om du som hyrpersonal planerar eller redan har inbokade uppdrag i Sverige eller Norge och har befunnit dig i område där coronaviruset sprids, vill vi att du kontaktar oss.

Ring din kontaktperson eller nå oss via vår växel på 0920 – 25 43 00.

Läkarjouren har tillsammans med våra uppdragsgivare ett gemensamt ansvar att förebygga och begränsa smittspridningen.

Om du har luftvägssymtom och har vistats i områden med känd smittspridning, bör du informera dig om Folkhälsomyndighetens generella regler för sjukvårdspersonal.

Observera att symtomfrihet inte är en garanti för att du inte kan vara smittbärare.