Om 30 år fyller vi 60!

09 mar 2020

Under året som gick fyllde Läkarjouren 30 år. Sedan 1989 har vi alltså bemannat hälso- och sjukvården i både Sverige och Norge med specialiserade läkare och sjuksköterskor, allt för att leva upp till vår vision om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Eftersom behovet av att matcha specialister med kvalificerade tjänster kvarstår och sannolikt kommer att växa, ser vi ljust på de kommande 30 åren.

Att hyra in personal inom svensk och norsk hälso- och sjukvård har pågått i flera decennier och ingenting tyder på att vårdbemanningen kommer att minska, snarare tvärtom, inte minst utanför storstadsområdena. Många högt utbildade och specialiserade kompetenser, både läkare och sjuksköterskor, väljer att bo centralt och vill inte bosätta sig permanent i glesbygden. Generellt är dessutom yngre vårdpersonal mer benägna att vilja vara fria i sina roller, vilket gör dem svårare att anställa på traditionellt vis.

Men de som bor i glesbygden måste förstås också få ta del av specialisternas kunskap, erfarenheter och kompetenser. Och vill regionerna slippa att lägga ner sjukhus och vårdcentraler är vårdbemanning en förutsättning för att även fortsättningsvis kunna bedriva högkvalitativ vård. Vi på Läkarjouren växer med uppgiften och planerar nu för att vidga verksamheten och finnas representerade på flera orter runt om i landet.