Ett stort och innerligt tack

03 apr 2020

Även om vi alla utsätts för tuffa prövningar just nu med nya förutsättningar för att få vardagen att gå ihop, rullar hjulen inom vården allt snabbare i ett allt högre tempo som känns svårt att ta in och se något slut på.

När vården gör den nödvändiga omställningen med fokus på akut verksamhet blir behoven av personal allt mer skriande.

Ni är många som har hört av er om tillgänglighet och vill hjälpa till. Många av er finns redan nu där ute i frontlinjen, tar vid efter tröttkörda kollegor eller fyller luckor som annars hade förblivit tomma.
Läkarjouren vill rikta ett stort och innerligt tack till alla er som tillsammans med oss hjälper till och bemannar sjukvården i denna svåra tid!

Vården behöver ännu fler händer, just nu under våren och framöver under sommaren och hösten; framför allt är behovet av anestesiologer, akutläkare och sjuksköterskor större nu än någonsin tidigare. Varje dag kommer nya beställningar från regionerna med önskemål om hjälp antingen nu på en gång eller inför en sommar som sannolikt kommer att bli besvärlig för många schemaläggare där ute.

Har du eller någon av dina kollegor möjlighet att hjälpa till?
Ta direktkontakt med din kontaktperson eller ring oss på 0920-25 43 00

Med varma hälsningar
Petter Antti VD