Ett stort och innerligt tack

03 apr 2020 Skriven av Linda Lindberg

Även om vi alla utsätts för tuffa prövningar just nu med nya förutsättningar för att få vardagen att gå ihop, rullar hjulen inom vården allt snabbare i ett allt högre tempo som känns svårt att ta in och se något slut på.

När vården gör den nödvändiga omställningen med fokus på akut verksamhet blir behoven av personal allt mer skriande.

Ni är många som har hört av er om tillgänglighet och vill hjälpa till. Många av er finns redan nu där ute i frontlinjen, tar vid efter tröttkörda kollegor eller fyller luckor som annars hade förblivit tomma.
Läkarjouren vill rikta ett stort och innerligt tack till alla er som tillsammans med oss hjälper till och bemannar sjukvården i denna svåra tid!

Vården behöver ännu fler händer, just nu under våren och framöver under sommaren och hösten; framför allt är behovet av anestesiologer, akutläkare och sjuksköterskor större nu än någonsin tidigare. Varje dag kommer nya beställningar från regionerna med önskemål om hjälp antingen nu på en gång eller inför en sommar som sannolikt kommer att bli besvärlig för många schemaläggare där ute.

Har du eller någon av dina kollegor möjlighet att hjälpa till?
Ta direktkontakt med din kontaktperson eller ring oss på 0920-25 43 00

Med varma hälsningar
Petter Antti VD

Kan du hjälpa till?

19 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Situationen inom vården blir allt kärvare ju mer coronasmittan breder ut sig över Sverige och Norge. Behovet av läkare och sjuksköterskor är just nu stort och behoven kommer att öka ytterligare framöver. Är du tillgänglig och har möjlighet att hjälpa till, hör av dig snarast.

Tel: 0920-25 43 00

Mail: kontakta@lakarjouren.se

Dagkirurgi med erfaren och specialiserad kompetens

09 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Under hösten kom operationsverksamheten igång i Läkarjourens dotterbolag Opemera, i nyrenoverade och anpassade lokaler på Kalix sjukhus. Det 50-tal operationer som redan genomförts har varit behandlingar av lipödem, men verksamheten ska utökas med målet att skapa ett ”kvinnokirurgiskt centrum” där diagnoser och besvär som huvudsakligen drabbar kvinnor ska behandlas.

Opemera AB är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt avlastar och kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. För att fler patienter ska få den vård de behöver. Snabbt och tryggt.

Opemera fungerar som ett komplement till vården och kommer initialt att hjälpa patienter som inte får behandling inom den offentliga vården. Väntetiderna till vissa operationer är långa och behovet av fler operationsenheter är stort.

Planen är att vidareutveckla verksamheten och skapa ett kvinnokirurgiskt centrum i Kalix där besvär som ofta drabbar just kvinnor kan behandlas. Det rör sig exempelvis om operationer av åderbråck för att undvika bensår, bröstförminskning eller behandling av inkontinens efter förlossningsskador. Läs mer på opemera.se

Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar Opemera utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Allt vi gör genomsyras av idén om att fler patienter ska få den vård de behöver, både snabbt och tryggt.

Läkarjourens nya stjärnor

09 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Nu säger vi välkommen till våra nya stjärnor Denise, Fanny, Helena, Johanna, Sebastian och Åsa. Tack vare en väl fungerande administration kan vi matcha våra kompetenta och specialiserade läkare och sjuksköterskor med sjukhusens och andra vårdverksamheters behov. Våra medarbetare ser också till att koordinera resor, boende och allt annat som har med en fungerande vårdbemanning och nöjda medarbetare att göra.

En anledning till nyanställningarna är att flera av våra koordinatorer har gått på föräldraledighet. Och vi är förstås glada över att bidra till befolkningstillväxten i Norrbotten. Ytterligare en anledning är att vi räknar med en positiv verksamhetsutveckling, trots att många regioner diskuterar minskad inhyrning. I många vårdverksamheter är det just hyrpersonalen som löser arbetsmiljöproblem och vårdköer, tack vare rätt slags bemanning.

För få resurser, för högt tryck och chefer som saknar mandat gör det svårt för många regioner att själva påverka arbetsmiljön. Att utöka andelen inhyrd personal blir då en kostnadseffektiv lösning. Därför ser vi positivt på utvecklingen av branschen och vår största utmaning är faktiskt fortfarande att möta den stora efterfrågan.

Om 30 år fyller vi 60!

09 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Under året som gick fyllde Läkarjouren 30 år. Sedan 1989 har vi alltså bemannat hälso- och sjukvården i både Sverige och Norge med specialiserade läkare och sjuksköterskor, allt för att leva upp till vår vision om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Eftersom behovet av att matcha specialister med kvalificerade tjänster kvarstår och sannolikt kommer att växa, ser vi ljust på de kommande 30 åren.

Att hyra in personal inom svensk och norsk hälso- och sjukvård har pågått i flera decennier och ingenting tyder på att vårdbemanningen kommer att minska, snarare tvärtom, inte minst utanför storstadsområdena. Många högt utbildade och specialiserade kompetenser, både läkare och sjuksköterskor, väljer att bo centralt och vill inte bosätta sig permanent i glesbygden. Generellt är dessutom yngre vårdpersonal mer benägna att vilja vara fria i sina roller, vilket gör dem svårare att anställa på traditionellt vis.

Men de som bor i glesbygden måste förstås också få ta del av specialisternas kunskap, erfarenheter och kompetenser. Och vill regionerna slippa att lägga ner sjukhus och vårdcentraler är vårdbemanning en förutsättning för att även fortsättningsvis kunna bedriva högkvalitativ vård. Vi på Läkarjouren växer med uppgiften och planerar nu för att vidga verksamheten och finnas representerade på flera orter runt om i landet.

Information till hyrpersonal med anledning av Coronaviruset

02 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Om du som hyrpersonal planerar eller redan har inbokade uppdrag i Sverige eller Norge och har befunnit dig i område där coronaviruset sprids, vill vi att du kontaktar oss.

Ring din kontaktperson eller nå oss via vår växel på 0920 – 25 43 00.

Läkarjouren har tillsammans med våra uppdragsgivare ett gemensamt ansvar att förebygga och begränsa smittspridningen.

Om du har luftvägssymtom och har vistats i områden med känd smittspridning, bör du informera dig om Folkhälsomyndighetens generella regler för sjukvårdspersonal.

Observera att symtomfrihet inte är en garanti för att du inte kan vara smittbärare.

Läkarjouren gör skillnad i världen  

13 dec 2019 Skriven av Linda Lindberg

Läkare Utan Gränser gör skillnad i världen. Det vill vi också. Därför fortsätter vi att vara  Vänföretag och stöttar deras livräddande arbete. 

#lakareutangranser #MSF_Sweden    

 

Tiderna förändras

05 jul 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Tiderna förändras

Logotyperna som vi använt sedan vi startade 1989 har fyllt sitt syfte, men nu 2019 vill vi ha en logotyp som ännu tydligare associerar till vård och som visar att vi består av flera parter som jobbar tillsammans.

En logotyp där vårt namn framträder ännu tydligare. Och en logotyp som visar att vi utvecklas med samtiden. Vi kände behov av en förändring.

Nu är den genomförd! Logotypen kommer i sin helhet att presenteras i slutet på augusti. Här får ni redan nu en liten föraning om förändringen, men dold i svartvitt.

Nu är sommaren och momsplikten här!

05 jul 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Nu är sommaren och momsplikten här!

Du har säkert inte missat att du ska lägga moms på dina fakturor till Läkarjouren för arbete utfört from kl. 00:00 måndagen den 1 juli. Ni som arbetat över månadsskiftet juni-juli skall alltså skicka oss två fakturor, en för arbete utfört under juni månad utan moms, och en faktura med moms för arbete utfört från 00:00 den 1/7.

Vi kommer att skicka er två olika fakturaunderlag för att det ska bli så enkelt för er som möjligt. Glöm inte att ni på era fakturor framöver, ska ange bolagets momsregistreringsnummer (”Momsregnr”).

Hör gärna av dig till oss om du har fakturafrågor så hjälper vi dig.

Trevlig sommar!

Lipödem ska opereras av OPEMERA vid Kalix sjukhus

05 jul 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Lipödem ska opereras av OPEMERA vid Kalix sjukhus

Ny privat operationsverksamhet vid Kalix sjukhus, inriktar verksamheten på operationer av lipödem, bukplastiker och bröstförminskning.

OPEMERA AB, ett dotterbolag till Läkarjouren i Norrland AB, har gjort klart med Region Norrbotten om att hyra 450 kvadratmeter av Kalix sjukhus operationsavdelning. Ombyggnation och uppfräschning har påbörjats efter planering i samråd med Region Norrbottens experter.

– Vi kommer att fungera som ett viktigt komplement till vården i Norrland och kommer att hjälpa patienter som inte får behandling inom den offentliga vården. Väntetiderna till vissa operationer är långa och behovet av fler operationsenheter är stort, säger Läkarjourens VD Petter Antti.

Lipödem är en smärtsam sjukdom som huvudsakligen drabbar kvinnor, en ofta förbisedd men behandlingsbar diagnos. Plastikkirurgi är en beprövad metod för att minska lidandet för dessa patientgrupper. Verksamheten vid Kalix sjukhus ska vara igång andra veckan i oktober 2019 och beräknas initialt omfatta 10–20 veckor per år.

– Jag är mycket glad över att detta initiativ har tagits och att vi nu har tecknat hyresavtal med OPEMERA AB. Att operationsverksamheten vid Kalix sjukhus kommer igång igen innebär att relevant verksamhet fyller våra lokaler i stället för att stå tomma, säger Regionrådet Linda Frohm (M).

Läkarjouren har 30 års erfarenhet som vårdgivare och bedriver sedan tidigare läkarmottagningarna i Riksgränsen och Björkliden.

– Vi investerar 5 miljoner kronor och väljer att starta upp verksamheten i begränsad omfattning för att garantera kvalitet och säkerhet. På sikt hoppas vi kunna vidareutveckla verksamheten i Kalix och på andra orter, säger Johan Rutfors, medicinskt ansvarig läkare.

– Det är mycket glädjande att få vara med om en så målmedveten och ambitiös satsning, vi har redan förfrågningar från patienter i andra delar av landet, säger Olafur Jakobsson, läkare och specialist i plastikkirurgi.

– Hela vår verksamhet inom Region Norrbotten står inför nya utmaningar, möjligheter, problem och sanningar. Region Norrbotten kommer inte själva klara av att leverera tillfredställande kvantitet och kvalitet i välfärden utan att göra förändringar i vårt arbetssätt. Det är bara tillsammans – där individen, kommunerna, civilsamhället och det privata näringslivet tillsammans med Regionen arbetar med gemensamma krafter som vi kommer att lyckas. I det arbetet är initiativ som detta oerhört viktigt, säger Linda Frohm.

 

För ytterligare information:

VD Petter Antti 070-693 44 23

 

 

 Läkarjouren i Norrland AB

Ett bemanningsföretag inom vården – För att alla har rätt till god vård.

Sedan 1989 har vi bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård. Det ska gälla oavsett vem man är eller var man bor. Vi har vårt säte i Luleå och är verksamma i hela Sverige samt i Norge via vårt dotterbolag Narco Polo.


Referenser

Så tycker våra konsulter och partners om att samarbeta med oss.
Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.
Magnus Lindmark
- Specialistsjuksköterska anestesi och operation
Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.
Per Frölander
- Specialistläkare anestesi/intensivvård

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2020
Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2020. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap och Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.
Auktoriserat Bemanningsföretag - Läkarjouren AB

Sociala medier

Du hittar oss på följande sociala medier där du kan ta del av de senaste nyheterna från oss på Läkarjouren.