Läkarjouren i Norrland – inte bara för läkare

23 okt 2020 Skriven av Linda Lindberg

Sjuksköterskebemanning har blivit en allt viktigare del av Läkarjourens verksamhet och nyligen öppnades en filial i Uppsala. Kontorsansvarig koordinator är Caroline Pettersson, sjuksköterska med lång erfarenhet både av yrket och bemanningsbranschen,
– För mig var valet lätt, Läkarjouren har ett gott rykte och är kända för att hålla hög kvalitet och ta väl hand om sina sjuksköterskor, en föregångare i branschen.
Katza Elenius, koordinator i Luleå, instämmer.
– Verksamheten är unik på många sätt, dels för att vi är bland de äldsta i branschen, dels för att grundarna, som fortfarande är verksamma i bolaget, själva har en hög medicinsk kompetens vilket ger ett uttalat fokus på kvalitet och kompetens i alla led.

Läs hela artikeln på sjukskoterskekarriar.se

Läkarjouren anställer och öppnar kontor i Uppsala

17 aug 2020 Skriven av Linda Lindberg

Idag är vi extra glada när vi välkomnar Caroline Pettersson till Läkarjouren! Caroline har mångårig erfarenhet av sjuksköterskebemanning och blir en bra förstärkning i vår framtidssatsning på sjuksköterskor.

Caroline är stationerad i Uppsala och därmed öppnar vi upp ett kontor där.

– Vi har länge haft tankar på att expandera och öppnar nu upp vårt andra kontor på kort tid i södra delarna av landet. Med Carolines bakgrund som sjuksköterska och kvalitetsmedvetenhet blir hon ett viktigt tillskott till Läkarjouren, säger Petter Antti VD på Läkarjouren.

Sommar 2020

03 jul 2020 Skriven av Linda Lindberg

Vem hade kunnat ana vilka proportioner Corona skulle ta när vi först hörde talas om viruset i slutet av 2019 och början av 2020. Covid-19, den nya sjukdomen som har drabbat alla samhällsskikt världen över. Snart sagt alla känner någon som insjuknat. Vissa med milda symptom, andra hårdare drabbade med behov av intensivvård, i värsta fall med förlust av en nära anhörig eller en kär vän.

Ni är många som bidragit stort till att vården i Sverige och Norge faktiskt har fungerat under den här extrema tiden. Stort tack till er!

Samtidigt som vi ser nya utbrott av smittspridning på olika håll just nu, både här hemma i Sverige och utomlands, känns det ändå som att alla försöker förhålla sig till ”nya normala”: Hålla avstånd, tvätta händerna, social distansering och munskydd på flygen och så vidare.

Inom flera regioner har fokus på det akuta så sakteliga börjat vändas till förmån för den elektiva verksamheten sedan vårdköerna blivit allt längre och behovet av akutvård förorsakad av pandemin minskat på vissa håll.

Vi ser att det underliggande behovet av inhyrd kompetent personal aldrig varit större men att de normala tidsramarna förskjutits till följd av pandemin. Beställningarna kommer lite senare och med lite kortare varsel. Allt detta är förståeligt då sjukvården och organisationen runt denna fortfarande är hårt belastad. Det innebär att vi får jobba lite annorlunda och vi hoppas på din förståelse.

Återigen, har du veckor där du är tillgänglig för arbete via Läkarjouren, hör av dig till din kontaktperson så snart som möjligt. Ju snabbare vi får vetskap om din tillgänglighet desto snabbare kan vi agera i en föränderlig värld.

Stort tack för era insatser!

Varma sommarhälsningar, Petter Antti VD Läkarjouren

Munskyddskrav

03 jul 2020 Skriven av Linda Lindberg

Som du säkert känner till har vissa flygbolag infört munskyddskrav på alla flygningar. Förutom kravet från flygbolaget är din säkerhet alltid av högsta prioritet för oss, därför har vi beslutat att tillhandahålla munskydd när du reser för att tjänstgöra för Läkarjouren.

Har du behov av munskydd, hör av dig till din kontaktperson så skickar vi några CE-märkta munskydd för användning till och från din tjänstgöringsort.

Vi vill även passa på, att återigen tacka för det fantastiska arbete som du och dina kollegor utför på ert hemmasjukhus, men även på uppdrag via oss på Läkarjouren.

Läkarjouren ser ljust på framtiden och nyrekryterar

03 jul 2020 Skriven av Linda Lindberg

Trots den pågående pandemin ser vi ljust på framtiden. Vi är otroligt glada att välkomna Ulrika Paulrud till oss.

Hon har en lång och gedigen erfarenhet av vårdbemanningsbranschen och kommer att tillföra vår verksamhet både kunskap och kvalitet, säger Petter Antti, VD på Läkarjouren.

Med Ulrikas personlighet, kunskap och erfarenhet ser vi henne som en självklar medarbetare hos oss. Stort välkommen till Läkarjouren Ulrika!

Ett stort och innerligt tack

03 apr 2020 Skriven av Linda Lindberg

Även om vi alla utsätts för tuffa prövningar just nu med nya förutsättningar för att få vardagen att gå ihop, rullar hjulen inom vården allt snabbare i ett allt högre tempo som känns svårt att ta in och se något slut på.

När vården gör den nödvändiga omställningen med fokus på akut verksamhet blir behoven av personal allt mer skriande.

Ni är många som har hört av er om tillgänglighet och vill hjälpa till. Många av er finns redan nu där ute i frontlinjen, tar vid efter tröttkörda kollegor eller fyller luckor som annars hade förblivit tomma.
Läkarjouren vill rikta ett stort och innerligt tack till alla er som tillsammans med oss hjälper till och bemannar sjukvården i denna svåra tid!

Vården behöver ännu fler händer, just nu under våren och framöver under sommaren och hösten; framför allt är behovet av anestesiologer, akutläkare och sjuksköterskor större nu än någonsin tidigare. Varje dag kommer nya beställningar från regionerna med önskemål om hjälp antingen nu på en gång eller inför en sommar som sannolikt kommer att bli besvärlig för många schemaläggare där ute.

Har du eller någon av dina kollegor möjlighet att hjälpa till?
Ta direktkontakt med din kontaktperson eller ring oss på 0920-25 43 00

Med varma hälsningar
Petter Antti VD

Kan du hjälpa till?

19 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Situationen inom vården blir allt kärvare ju mer coronasmittan breder ut sig över Sverige och Norge. Behovet av läkare och sjuksköterskor är just nu stort och behoven kommer att öka ytterligare framöver. Är du tillgänglig och har möjlighet att hjälpa till, hör av dig snarast.

Tel: 0920-25 43 00

Mail: kontakta@lakarjouren.se

Dagkirurgi med erfaren och specialiserad kompetens

09 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Under hösten kom operationsverksamheten igång i Läkarjourens dotterbolag Opemera, i nyrenoverade och anpassade lokaler på Kalix sjukhus. Det 50-tal operationer som redan genomförts har varit behandlingar av lipödem, men verksamheten ska utökas med målet att skapa ett ”kvinnokirurgiskt centrum” där diagnoser och besvär som huvudsakligen drabbar kvinnor ska behandlas.

Opemera AB är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt avlastar och kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. För att fler patienter ska få den vård de behöver. Snabbt och tryggt.

Opemera fungerar som ett komplement till vården och kommer initialt att hjälpa patienter som inte får behandling inom den offentliga vården. Väntetiderna till vissa operationer är långa och behovet av fler operationsenheter är stort.

Planen är att vidareutveckla verksamheten och skapa ett kvinnokirurgiskt centrum i Kalix där besvär som ofta drabbar just kvinnor kan behandlas. Det rör sig exempelvis om operationer av åderbråck för att undvika bensår, bröstförminskning eller behandling av inkontinens efter förlossningsskador. Läs mer på opemera.se

Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar Opemera utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Allt vi gör genomsyras av idén om att fler patienter ska få den vård de behöver, både snabbt och tryggt.

Läkarjourens nya stjärnor

09 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Nu säger vi välkommen till våra nya stjärnor Denise, Fanny, Helena, Johanna, Sebastian och Åsa. Tack vare en väl fungerande administration kan vi matcha våra kompetenta och specialiserade läkare och sjuksköterskor med sjukhusens och andra vårdverksamheters behov. Våra medarbetare ser också till att koordinera resor, boende och allt annat som har med en fungerande vårdbemanning och nöjda medarbetare att göra.

En anledning till nyanställningarna är att flera av våra koordinatorer har gått på föräldraledighet. Och vi är förstås glada över att bidra till befolkningstillväxten i Norrbotten. Ytterligare en anledning är att vi räknar med en positiv verksamhetsutveckling, trots att många regioner diskuterar minskad inhyrning. I många vårdverksamheter är det just hyrpersonalen som löser arbetsmiljöproblem och vårdköer, tack vare rätt slags bemanning.

För få resurser, för högt tryck och chefer som saknar mandat gör det svårt för många regioner att själva påverka arbetsmiljön. Att utöka andelen inhyrd personal blir då en kostnadseffektiv lösning. Därför ser vi positivt på utvecklingen av branschen och vår största utmaning är faktiskt fortfarande att möta den stora efterfrågan.

Om 30 år fyller vi 60!

09 mar 2020 Skriven av Linda Lindberg

Under året som gick fyllde Läkarjouren 30 år. Sedan 1989 har vi alltså bemannat hälso- och sjukvården i både Sverige och Norge med specialiserade läkare och sjuksköterskor, allt för att leva upp till vår vision om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Eftersom behovet av att matcha specialister med kvalificerade tjänster kvarstår och sannolikt kommer att växa, ser vi ljust på de kommande 30 åren.

Att hyra in personal inom svensk och norsk hälso- och sjukvård har pågått i flera decennier och ingenting tyder på att vårdbemanningen kommer att minska, snarare tvärtom, inte minst utanför storstadsområdena. Många högt utbildade och specialiserade kompetenser, både läkare och sjuksköterskor, väljer att bo centralt och vill inte bosätta sig permanent i glesbygden. Generellt är dessutom yngre vårdpersonal mer benägna att vilja vara fria i sina roller, vilket gör dem svårare att anställa på traditionellt vis.

Men de som bor i glesbygden måste förstås också få ta del av specialisternas kunskap, erfarenheter och kompetenser. Och vill regionerna slippa att lägga ner sjukhus och vårdcentraler är vårdbemanning en förutsättning för att även fortsättningsvis kunna bedriva högkvalitativ vård. Vi på Läkarjouren växer med uppgiften och planerar nu för att vidga verksamheten och finnas representerade på flera orter runt om i landet.


Referenser

Så tycker våra konsulter och partners om att samarbeta med oss.
Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.
Per Frölander
- Specialistläkare anestesi/intensivvård
Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.
Tero Nevala
- Läkare radiologi

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2020
Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2020. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap och Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.
Auktoriserat Bemanningsföretag - Läkarjouren AB

Sociala medier

Du hittar oss på följande sociala medier där du kan ta del av de senaste nyheterna från oss på Läkarjouren.