Läkarjouren gör skillnad i världen  

13 dec 2019 Skriven av Linda Lindberg

Läkare Utan Gränser gör skillnad i världen. Det vill vi också. Därför fortsätter vi att vara  Vänföretag och stöttar deras livräddande arbete. 

#lakareutangranser #MSF_Sweden    

 

Tiderna förändras

05 jul 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Tiderna förändras

Logotyperna som vi använt sedan vi startade 1989 har fyllt sitt syfte, men nu 2019 vill vi ha en logotyp som ännu tydligare associerar till vård och som visar att vi består av flera parter som jobbar tillsammans.

En logotyp där vårt namn framträder ännu tydligare. Och en logotyp som visar att vi utvecklas med samtiden. Vi kände behov av en förändring.

Nu är den genomförd! Logotypen kommer i sin helhet att presenteras i slutet på augusti. Här får ni redan nu en liten föraning om förändringen, men dold i svartvitt.

Nu är sommaren och momsplikten här!

05 jul 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Nu är sommaren och momsplikten här!

Du har säkert inte missat att du ska lägga moms på dina fakturor till Läkarjouren för arbete utfört from kl. 00:00 måndagen den 1 juli. Ni som arbetat över månadsskiftet juni-juli skall alltså skicka oss två fakturor, en för arbete utfört under juni månad utan moms, och en faktura med moms för arbete utfört från 00:00 den 1/7.

Vi kommer att skicka er två olika fakturaunderlag för att det ska bli så enkelt för er som möjligt. Glöm inte att ni på era fakturor framöver, ska ange bolagets momsregistreringsnummer (”Momsregnr”).

Hör gärna av dig till oss om du har fakturafrågor så hjälper vi dig.

Trevlig sommar!

Lipödem ska opereras av OPEMERA vid Kalix sjukhus

05 jul 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Lipödem ska opereras av OPEMERA vid Kalix sjukhus

Ny privat operationsverksamhet vid Kalix sjukhus, inriktar verksamheten på operationer av lipödem, bukplastiker och bröstförminskning.

OPEMERA AB, ett dotterbolag till Läkarjouren i Norrland AB, har gjort klart med Region Norrbotten om att hyra 450 kvadratmeter av Kalix sjukhus operationsavdelning. Ombyggnation och uppfräschning har påbörjats efter planering i samråd med Region Norrbottens experter.

– Vi kommer att fungera som ett viktigt komplement till vården i Norrland och kommer att hjälpa patienter som inte får behandling inom den offentliga vården. Väntetiderna till vissa operationer är långa och behovet av fler operationsenheter är stort, säger Läkarjourens VD Petter Antti.

Lipödem är en smärtsam sjukdom som huvudsakligen drabbar kvinnor, en ofta förbisedd men behandlingsbar diagnos. Plastikkirurgi är en beprövad metod för att minska lidandet för dessa patientgrupper. Verksamheten vid Kalix sjukhus ska vara igång andra veckan i oktober 2019 och beräknas initialt omfatta 10–20 veckor per år.

– Jag är mycket glad över att detta initiativ har tagits och att vi nu har tecknat hyresavtal med OPEMERA AB. Att operationsverksamheten vid Kalix sjukhus kommer igång igen innebär att relevant verksamhet fyller våra lokaler i stället för att stå tomma, säger Regionrådet Linda Frohm (M).

Läkarjouren har 30 års erfarenhet som vårdgivare och bedriver sedan tidigare läkarmottagningarna i Riksgränsen och Björkliden.

– Vi investerar 5 miljoner kronor och väljer att starta upp verksamheten i begränsad omfattning för att garantera kvalitet och säkerhet. På sikt hoppas vi kunna vidareutveckla verksamheten i Kalix och på andra orter, säger Johan Rutfors, medicinskt ansvarig läkare.

– Det är mycket glädjande att få vara med om en så målmedveten och ambitiös satsning, vi har redan förfrågningar från patienter i andra delar av landet, säger Olafur Jakobsson, läkare och specialist i plastikkirurgi.

– Hela vår verksamhet inom Region Norrbotten står inför nya utmaningar, möjligheter, problem och sanningar. Region Norrbotten kommer inte själva klara av att leverera tillfredställande kvantitet och kvalitet i välfärden utan att göra förändringar i vårt arbetssätt. Det är bara tillsammans – där individen, kommunerna, civilsamhället och det privata näringslivet tillsammans med Regionen arbetar med gemensamma krafter som vi kommer att lyckas. I det arbetet är initiativ som detta oerhört viktigt, säger Linda Frohm.

 

För ytterligare information:

VD Petter Antti 070-693 44 23

 

 

 Läkarjouren i Norrland AB

Ett bemanningsföretag inom vården – För att alla har rätt till god vård.

Sedan 1989 har vi bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård. Det ska gälla oavsett vem man är eller var man bor. Vi har vårt säte i Luleå och är verksamma i hela Sverige samt i Norge via vårt dotterbolag Narco Polo.

Moms på arbetad tid from 1 juli 2019

20 jun 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Gör dig redo för moms

Vi vill på detta sätt påminna om att de nya momsreglerna träder ikraft from 1 juli 2019. Dessa gäller alla Er som arbetar i bolag och fakturerar Läkarjouren. All arbetad tid från och med 1 juli skall faktureras med moms. Observera att om arbetspasset innefattar arbete utfört under både juni och juli skall två separata fakturor ställas ut, en för juni utan moms och en för juli med moms. Det är även viktigt att fakturorna uppfyller momslagens krav. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.5/321573.html

Är Du osäker på hur Din momsfaktura ska utformas kan Du också vända Dig till Din kontaktperson på Läkarjouren.

Skatteverket: Datum för vårdmoms ligger fast

07 jun 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Skatteverket: Datum för vårdmoms ligger fast

Trots oro, skrivelser och interpellationer står Skatteverket fast vid sitt beslut. Vårdmomsen börjar gälla den 1 juli. Det framgår av en artikel i Dagens Medicin.

– Skatterättsnämnden kom nyligen med tre förhandsbesked som samtliga slår fast att den som hyr ut vårdpersonal ska ta ut moms på sin tjänst till uppdragsgivaren, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Där framgår att Skatteverket kommer att börja tillämpa ”Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt” från den 1 juli 2019, precis som tidigare annonserats. I praktiken betyder det att säljaren ska redovisa och betala moms på uthyrning av vårdpersonal oavsett vem som är köpare av tjänsten.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin

10 frågor och svar om den nya momsen

31 maj 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - 10 frågor och svar om den nya momsen

Trots att diskussionerna om momskravets vara eller icke vara,  har diskuterats politiskt de senaste veckorna finns det ingenting som talar för att momskravet INTE kommer att införas från 1 juli.

Skatterättsnämnden har i tre ställningstaganden i förra veckan klargjort att momskravet kvarstår.

Pierre Jonsson är skattekonsult på Ernst & Young. Här svarar han på de vanligaste frågorna om den nya momsen för vårdpersonal som fakturerar via eget bolag.

Vad är anledningen till den nya momsen och från och med när gäller den?

Bakgrunden är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som kom i juni 2018 där domstolen ansåg att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal utgör en momspliktig personaluthyrningstjänst och inte en momsfri sjukvårdstjänst.

Med anledning av HFDs dom tog därför Skatteverket ett nytt beslut om att uthyrning av vårdpersonal i många fall är momspliktig.

Den nya momsplikten träder i kraft den 1 juli 2019.

Hur resonerade Skatteverket?

Skatteverkets anser att det enbart är den som har det direkta förhållandet med, och är patientens mot­part, som kan tillhandahålla momsfri sjukvård.

Tjänster som är nära knutna till sjukvård eller tandvård kan i vissa enstaka fall fortfarande omfattas av undantag från moms, men då ska följande tre kriterier vara uppfyllda:

 • Både tillhandahållaren av personal men även köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen handlar om sjukvård eller tandvård.
 • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.
 • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Med Skatteverkets synsätt så är det enbart i undantagsfall som ett företags personaluthyrningstjänst kan anses undantagen från moms. Till exempel menar man att ett aktiebolag alltid har ett syfte att vinna ytterligare intäkter varför samtliga tre kriterier för momsfrihet inte uppfylls.

Kan det ske retroaktiva momskrav?

Nej.

Vilka berörs av den nya momsen och vad innebär den konkret för mig som uthyrd bolagsläkare/sjuksköterska?

Från och med den 1 juli 2019 ska du som är uthyrd bolagsläkare eller sjuksköterska redovisa moms med 25 procent på ersättningen.

Med andra ord gäller momsen inte anställda med lön utan endast de sjuksköterskor och läkare som fakturerar.

 Vad behöver jag tänka på?

 • Gör inställningar i faktureringsprogram så att moms med 25 procent debiteras och att fakturan i övrigt uppfyller momslagens krav.
 • Gör nödvändiga inställningar i bokföringsprogram så att utgående och ingående moms bokförs och rapporteras rätt.
 • Utred i vilken omfattning avdrag för ingående moms kan ske då det finns vissa avdragsbegränsningar och avdragsförbud även för inköp till momspliktig verksamhet

Momspåslaget gäller privata aktörer som köper in vårdpersonal men landsting har rätt till återbetalning? Hur kommer det sig?

Den part som tillhandahåller sjukvård och är patientens mot­part, är fortfarande undantagen från moms. Det innebär att den privata vårdgivaren bedriver momsfri verksamhet och inte kan dra av moms på sina inköp, t.ex. hyra av sjukvårdspersonal till denna momsfria verksamhet. Momsen blir därmed en kostnad fullt ut i den privata vården.

Kommuner, landsting m.fl. får ersättning för den moms de inte kunnat dra av via Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner m.fl. (LEMK).

I offentligt bedriven sjukvård blir därmed inte momsen en kostnad. Även för kommuner och landsting uppkommer en viss fördyring då man tidigare fått en schablonersättning för dold moms vid inköp av momsfria tjänster.

Gäller momsen alla oavsett storlek och företagsform?  

Det spelar ingen roll vilken företagsform du har, men mindre företag med låg omsättning (30 000 kr) kan under vissa förutsättningar välja att inte vara momspliktiga.

Kommer det att finnas några geografiska undantag?

Nej, inga geografiska undantag i Sverige. Däremot ska en personaluthyrningstjänst som tillhandahålls mellan företag i olika länder, både inom och utom EU, kommer även fortsättningsvis faktureras utan moms, detta då det enligt svenska regler är köparen som ska redovisa momsen.

I dessa fall, när man fakturerar utan moms, ska det på fakturan stå ”reverse charge”.

Hur ska min faktura se ut enligt den nya momslagen?

För att fakturan ska vara korrekt måste den innehålla:

 • Säljare och köpares fullständiga namn och adress
 • De tillhandahållna tjänsternas omfattning och art
 • Beskattningsunderlag (vilket belopp moms beräknats på)
 • Tillämplig momssats (25 procent)
 • Momsbelopp
 • Fakturadatum
 • Löpnummer (fakturanummer)
 • Säljarens momsregistreringsnummer

Var kan jag vända mig om jag har frågor rörande den nya momsen?

Läkarjouren har förhandlat rabatt hos Ernst & Young för dig som arbetar via oss. Ta kontakt med Läkarjouren så förmedlar vi kontakt till någon av EY:s experter.

Läkarjouren presenterar ”Team Norge”

31 maj 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren presenterar Team Norge

Läkarjourens Norgeteam består av fyra personer; Berit, Sofia, Linda och Jenny. Tillsammans arbetar de för att ge norrmännen den bästa läkarkompetensen, samtidigt som de ser till att läkarkonsulterna trivs så bra som möjligt under sina Norgeuppdrag.

Berit Johansson är affärsutvecklare i Norgeteamet. Hon var en av de första som anställdes på Läkarjouren. Sitt nuvarande uppdrag fick hon i april 2017.

– Läkarjourens norska dotterbolag Narco Polo hade precis vunnit en stor upphandling som berörde de flesta läkarspecialiteter i hela Norge. I samband med det beslutade ledningen att starta ett 1-årigt projekt som jag blev ansvarig för, berättar Berit.

Norgeprojektet handlade om att Berit skulle kartlägga hur den norska vårdmarknaden såg ut med dess behov, avtal och regelverk.

– Förutom själva kartläggningen ansvarade jag för bemanning och tillväxt av anestesiuppdragen i Norge. Det innebar en hel del kund- och konsultbesök i Norge för att få en djupare kunskap.

Berit berättar att Narco Polo haft verksamhet i Norge under 25-års tid.

– Men innan den stora upphandlingen handlade det mest om anestesi, medicin och ortopedi och då fanns uppdragen huvudsakligen i Nord Norge. Nu 2019 har vi en större geografisk spridning i hela landet och uppdragen ökar.

Efter kartläggning satte Berit ihop team Norge. Teamet består idag av bemanningskoordinatorerna Sofia Sandquist, Linda Boqvist och Jenny Hammargren. Alla tre var redan anställda på Läkarjouren men arbetade i huvudsak med Sverigeuppdrag.

De 3 koordinatorerna – Sofia, Linda och Jenny

Sofia Sandquist ser till att bemanna med kirurger, ortopeder och gynekologer. Hon berättar att hon älskar snö, vinter, utförsåkning och naturen.

– Det roligaste med mitt jobb är att ta våra läkare till de vackra vyerna, bland bergen och fjordarna. Till kliniker som uppskattar våra kompetenta läkare, det kan låta som en klyscha men är faktiskt sant, säger hon.

Sofia förklarar att skillnaden mellan Sverige och Norge är att det i Norge oftast handlar om lite mindre kliniker som de flesta läkare uppskattar.

– Då hinner de upptäcka staden eller byn och dess invånare som de tjänstgör i. Det blir så mycket mer personligt och ger en helt annan livskvalité, speciellt om man tidigare bott och arbetat i större städer och på stora sjukhus.

Linda Boqvist ansvarsområde är internmedicin med subspecialiteter, kardiologi, barnmedicin och neurologi. Hon gillar att vara ute i naturen och har ett stort intresse för andra människor.

– Jag har så otroligt fina kollegor! Sen tycker jag att det känns bra att vi som företag kan vara ett komplement till den befintliga vården. Och att vi jobbar enligt visionen att alla ska ha rätt till god vård oavsett vem man är eller var man bor.

Linda berättar att det finns en utmaning just inom hennes område.

– Det är att vi kontinuerligt behöver fler läkare inom internmedicin och speciellt de som har en subspecialitet. Så läser några internmedicinare det här får ni gärna höra av er till mig, hälsar hon.

Jenny Hammargren bemannar anestesiologer. Även hon betonar hur populärt Norge är att arbeta i för många läkare.

De uppskattar att jobba i Norge då sjukhusen ofta är mindre, lite lugnare och har en mer ”familjär” känsla.  Möjligheten att kombinera jobb och utevistelse i den fina naturen lockar också såklart!

För Jenny är det viktigt att ett arbete känns meningsfullt och det tycker hon att hon har just nu.

–  Det känns bra att veta att mitt jobb bidrar till bättre vård för patienter och en lättare arbetsmiljö för den fasta personalen på sjukhusen.

På fritiden laddar Jenny batterierna helst på hästryggen, med träning eller hemma med familjen.

Framtidsplaner

Berit Johansson har klara framtidsplaner.

–  Vi växer hela tiden och kommer såklart även göra det framöver. Det vi kommer arbeta mer intensivt med är att rekrytera ännu fler duktiga läkare och även sjuksköterskor. Vi ska också titta på nya marknader avslöjar hon.

Team Norges fysiska säte är i dag bland kollegorna på Läkarjouren i Luleå men de har även ett litet lokalkontor i Kirkenes. Berit berättar att man i arbetet pratar skandinaviska men försöker hålla några norska traditioner, bland annat firar teamet alltid nationaldagen den 17 maj.

– Då brukar vi lyckönska våra norska konsulter och uppdragsgivare, smycka kontoret med norska flaggor och fira med Norgebakelser. Det är en väldigt trevlig dag!

Läkarjouren levererar med högst kvalitet!

06 maj 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren levererar med högst kvalitet!

Läkarjouren i Norrland AB har ända sedan starten 1989 arbetat för att vara ett komplement i vården, som levererar kvalitativa vårdtjänster, alltid med patienten och patientsäkerheten i fokus. Vi har i 30 år ställt som yttersta krav internt att kvalitet och kompetens alltid ska prioriteras. Därför är vi stolta att vårt kvalitetsfokus återigen uppskattas av läkarna.

Tidningen Framtidens karriär läkare har i sin senaste undersökning frågat över 1000 läkare vilket vårdbemanningsbolag som de anser har den bästa kvaliteten. Läkarjouren anses bäst – med råge! Vi fortsätter nu vår resa och kommer aldrig att släppa vår tydliga målbild – Kvalitet framför allt!

Så påverkas du som fakturerar av den nya momsen

29 apr 2019 Skriven av Linda Lindberg
Läkarjouren - Så påverkas du som fakturerar av den nya momsen

Från och med den 1 juli 2019 kommer ni som arbetar för Läkarjouren och fakturerar via eget bolag bli momspliktiga. Här förklarar Pierre Jonsson, skattekonsult på Ernst & Young, vad det innebär.

 Anledningen till den nya tillämpningen av momsreglerna är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kom sommaren 2018. Där fastslår domstolen att bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal utgör en momspliktig personaluthyrningstjänst och inte en momsfri sjukvårdstjänst.

Det innebär att från och med den 1 juli 2019 ska du som är uthyrd bolagsläkare eller sjuksköterska redovisa moms med 25 procent på ersättningen. Med andra ord gäller momsen inte anställda med lön utan endast de sjuksköterskor och läkare som fakturerar.

– En personaluthyrningstjänst som tillhandahålls mellan företag i olika länder, både inom och utom EU, ska dock även fortsättningsvis ske utan moms, detta då det enligt svenska regler är köparen som ska redovisa momsen. I dessa fall, när man fakturerar utan moms, ska det på fakturan stå ”reverse charge” förklarar Pierre Jonsson på Ernst & Young.

Tre viktiga punkter

Pierre Jonsson nämner tre viktiga punkter du bör tänka på i samband med att din verksamhet övergår från momsfri till momspliktig.

 •  Gör inställningar i faktureringsprogram så att moms med 25 procent debiteras och att fakturan i övrigt uppfyller momslagens formella krav.
 • Gör nödvändiga inställningar i bokföringsprogram så att utgående och ingående moms bokförs och rapporteras korrekt.
 • Utred i vilken omfattning avdrag för ingående moms kan ske då det finns vissa avdragsbegränsningar och avdragsförbud även för inköp till momspliktig verksamhet.

 Gäller alla bolagsformer

Pierre Jonsson berättar att den nya momsplikten gäller alla företagsformer och oavsett var i landet man verkar.

– Skatteverket anser att momsplikten även gäller tillhandahållande av personal från företag som huvudsakligen bedriver egen vårdmottagning, dvs. även andra än rena bemanningsföretag.

Följande uppgifter måste din faktura innehålla för att vara korrekt enligt nya momslagen:

 • Säljare och köpares fullständiga namn och adress.
 • De tillhandahållna tjänsternas omfattning och art.
 • Beskattningsunderlag (vilket belopp moms beräknats på).
 • Tillämplig momssats (25%)
 • Momsbelopp
 • Fakturadatum
 • Löpnummer (fakturanummer)
 • Säljarens momsregistreringsnummer

 Fler frågor?

Läkarjouren har förhandlat fram en rabatt hos Ernst & Young för alla som arbetar med oss. Har du frågor? Hör av dig till oss så förmedlar vi kontakten till någon av EY:s experter.


Referenser

Så tycker våra konsulter och partners om att samarbeta med oss.
Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.
Magnus Lindmark
- Specialistsjuksköterska anestesi och operation
Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.
Per Frölander
- Specialistläkare anestesi/intensivvård

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2020
Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2020. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap och Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.
Auktoriserat Bemanningsföretag - Läkarjouren AB

Sociala medier

Du hittar oss på följande sociala medier där du kan ta del av de senaste nyheterna från oss på Läkarjouren.