Så går det till

Din anställning som hyrläkare/hyrsjuksköterska – steg för steg

När du kommer till en ny arbetsplats för första gången får du en introduktion som uppdragsgivaren ansvarar för. Som konsult (hyrläkare eller hyrsjuksköterska) har du förstås själv ett stort ansvar att sätta dig in i tjänsteställets arbetsmetoder och rutiner. Vi bokar, bekostar och garanterar alltid ett boende med egen dusch/wc.

1

Ta kontakt

Kontakta oss via intresseanmälan här på webben. En av våra koordinatorer återkopplar till dig via telefon eller mejl och berättar mer om Läkarjouren och vårt uppdrag. Passa på att fråga om allt du är nyfiken på!

2

Berätta om dig själv

Skicka in dina handlingar, CV med personnummer, referenser och en personlig beskrivning. Ditt personnummer behöver vi för att kunna utföra rutinmässiga kontroller mot Socialstyrelsen och IVO. Därefter får du en kompetensbeskrivning som du fyller i och skickar tillbaka.

3

Planering av uppdrag

Utifrån kompetensbeskrivningen planerar vi lämpligt uppdrag tillsammans. Du får ett anställningsavtal med information om uppdraget och ditt boende i god tid innan uppdraget startar.

4

Skicka in handlingar

Inför varje nytt uppdrag signerar du anställningsavtalet och de handlingar som behövs inför tjänstgöringen digitalt.

5

Tidrapportera veckovis

All aktiv tid under tjänstgöringen rapporteras regelbundet och skickas till oss på Läkarjouren. Den aktuella tidrapporten ligger till grund för utbetalning av din lön eller faktura.

6

Lön och utvärdering

Din lön betalas ut den 25:e varje månad. Arbetar du via eget bolag skickar du fakturan till oss efter avslutad tjänstgöring. I vår strävan att ständigt bli bättre vill vi att du efter tjänstgöringen lämnar en utvärdering.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.