Bemanningskrav

Ställ krav på vårdbemanningen

Vi på Läkarjouren har lång erfarenhet av vårdbemanning. Under alla de år vi bemannat vården med hyrläkare och hyrsjuksköterskor har vi kunnat konstatera vad våra uppdragsgivare tycker är viktigt. Krav som vi kan och måste leva upp till för att kunna fungera som långsiktig samarbetspartner. Här har vi samlat några av dem.

Krav för en väl fungerande vårdbemanning

Lång erfarenhet och kännedom om hälso- och sjukvård
Medicinsk kompetens
Skräddarsydda bemanningslösningar
Kontaktpersoner knutna till specialistområdet
Lätta att kontakta alla tider på dygnet
Akuta utryckningar vid sjukdom hos uppdragsgivare
Kontinuitet i leveransen
Snabba besked
Korrekta fakturor och underlag
Kvalitetssäkring
Försäkringar (ansvar, sjukvårdsförsäkringar)
Kollektivavtal
God arbetsmiljö
Miljöansvar och hållbarhetstänk
Värdegrund och etisk kompass
Teknisk kompetens
Kompetenta, noggranna och sociala konsulter
Att ödmjukt ta tag i problem om de uppstår
Kontrollerade konsulter vad gäller legitimation, specialistlegitimation och IVO

En del av Kompetensföretagen Almega

Läkarjouren är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i Kompetensföretagen Almega, en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering. Organisationens främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande bemanningsbransch inom vården i Sverige.

Kompetensföretagen Almega är en del av Svenskt Näringsliv. Organisationen samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Vårdbemanning - Bemanningskrav Läkarjouren - Kompetensföretagen Almega Logotyp

Eftersom vi har bemannat vården sedan 1989 har vi lärt oss att den enda vägen till framgång är att sätta vårdkvaliteten främst.


Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.

Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.

Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.