Trots att bemanningsbranschen är etablerad sedan länge finns det fortfarande många förutfattade meningar, inte minst vad gäller vårdbemanning. Här presenterar vi några siffror som berättar hur det faktiskt förhåller sig.

  • Inhyrning av medarbetare står för 3,6 procent av vårdens totala personalkostnader
  • Den totala personalkostnaden för hälso- och sjukvård 2016 uppgick enligt SKL till 128 miljarder. 96,4 procent av dessa kostnader går till direktanställda i landstingen.
  • Drygt 2 procent går till inhyrning via upphandlade ramavtal.
  • 1 procent går till köp utanför ramavtal i direktupphandlingar.
  • 5 500 personer uppskattas vara helårsanställda inom vårdbemanning. Den största gruppen är sjuksköterskor men här finns även läkare, undersköterskor, psykologer, chefer, assistenter och administratörer.
  • 60 procent av de bemanningsanställda har tackat nej till anställning hos kund.
  • Nio av tio anställda inom vårdbemanning trivs på jobbet och skulle rekommendera det till andra.
  • 100 procent av alla medarbetare i auktoriserade bemanningsföretag har kollektivavtal.

(Källa: Almega Bemanningsföretagen)

Konsulter inom vårdbemanning benämns ofta hyrläkare eller stafettläkare, hyrsjuksköterska eller stafettsjuksköterska. Utifrån vår syn på kvalitet och kunskap, i kombination med vikten av kontinuitet i vården, kallar vi våra medarbetare helst för just konsulter. Läs mer om hur det att att arbeta hos oss på Läkarjouren som läkare eller sjuksköterska

Kontakta oss