31 maj 2019

Vårdmomsen. Trots att diskussionerna om momskravets vara eller icke vara,  har diskuterats politiskt de senaste veckorna finns det ingenting som talar för att momskravet INTE kommer att införas från 1 juli.

Skatterättsnämnden har i tre ställningstaganden i förra veckan klargjort att momskravet kvarstår.

Pierre Jonsson är skattekonsult på Ernst & Young. Här svarar han på de vanligaste frågorna om den nya momsen för vårdpersonal som fakturerar via eget bolag.

Vad är anledningen till den nya momsen och från och med när gäller den?

Bakgrunden är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som kom i juni 2018 där domstolen ansåg att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal utgör en momspliktig personaluthyrningstjänst och inte en momsfri sjukvårdstjänst.

Med anledning av HFDs dom tog därför Skatteverket ett nytt beslut om att uthyrning av vårdpersonal i många fall är momspliktig.

Den nya momsplikten träder i kraft den 1 juli 2019.

Hur resonerade Skatteverket?

Skatteverkets anser att det enbart är den som har det direkta förhållandet med, och är patientens mot­part, som kan tillhandahålla momsfri sjukvård.

Tjänster som är nära knutna till sjukvård eller tandvård kan i vissa enstaka fall fortfarande omfattas av undantag från moms, men då ska följande tre kriterier vara uppfyllda:

 • Både tillhandahållaren av personal men även köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen handlar om sjukvård eller tandvård.
 • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.
 • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Med Skatteverkets synsätt så är det enbart i undantagsfall som ett företags personaluthyrningstjänst kan anses undantagen från moms. Till exempel menar man att ett aktiebolag alltid har ett syfte att vinna ytterligare intäkter varför samtliga tre kriterier för momsfrihet inte uppfylls.

Kan det ske retroaktiva momskrav?

Nej.

Vilka berörs av den nya momsen och vad innebär den konkret för mig som uthyrd bolagsläkare/sjuksköterska?

Från och med den 1 juli 2019 ska du som är uthyrd bolagsläkare eller sjuksköterska redovisa moms med 25 procent på ersättningen.

Med andra ord gäller vårdmomsen inte anställda med lön utan endast de sjuksköterskor och läkare som fakturerar.

 Vad behöver jag tänka på?

 • Gör inställningar i faktureringsprogram så att moms med 25 procent debiteras och att fakturan i övrigt uppfyller momslagens krav.
 • Gör nödvändiga inställningar i bokföringsprogram så att utgående och ingående moms bokförs och rapporteras rätt.
 • Utred i vilken omfattning avdrag för ingående moms kan ske då det finns vissa avdragsbegränsningar och avdragsförbud även för inköp till momspliktig verksamhet

Momspåslaget gäller privata aktörer som köper in vårdpersonal men landsting har rätt till återbetalning? Hur kommer det sig?

Den part som tillhandahåller sjukvård och är patientens mot­part, är fortfarande undantagen från moms. Det innebär att den privata vårdgivaren bedriver momsfri verksamhet och inte kan dra av moms på sina inköp, t.ex. hyra av sjukvårdspersonal till denna momsfria verksamhet. Momsen blir därmed en kostnad fullt ut i den privata vården.

Kommuner, landsting m.fl. får ersättning för den moms de inte kunnat dra av via Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner m.fl. (LEMK).

I offentligt bedriven sjukvård blir därmed inte momsen en kostnad. Även för kommuner och landsting uppkommer en viss fördyring då man tidigare fått en schablonersättning för dold moms vid inköp av momsfria tjänster.

Gäller vårdmomsen alla oavsett storlek och företagsform?  

Det spelar ingen roll vilken företagsform du har, men mindre företag med låg omsättning (30 000 kr) kan under vissa förutsättningar välja att inte vara momspliktiga.

Kommer det att finnas några geografiska undantag?

Nej, inga geografiska undantag i Sverige. Däremot ska en personaluthyrningstjänst som tillhandahålls mellan företag i olika länder, både inom och utom EU, kommer även fortsättningsvis faktureras utan moms, detta då det enligt svenska regler är köparen som ska redovisa momsen.

I dessa fall, när man fakturerar utan moms, ska det på fakturan stå ”reverse charge”.

Hur ska min faktura se ut enligt den nya momslagen?

För att fakturan ska vara korrekt måste den innehålla:

 • Säljare och köpares fullständiga namn och adress
 • De tillhandahållna tjänsternas omfattning och art
 • Beskattningsunderlag (vilket belopp moms beräknats på)
 • Tillämplig momssats (25 procent)
 • Momsbelopp
 • Fakturadatum
 • Löpnummer (fakturanummer)
 • Säljarens momsregistreringsnummer

Var kan jag vända mig om jag har frågor rörande den nya vårdmomsen?

Läkarjouren har förhandlat rabatt hos Ernst & Young för dig som arbetar via oss. Ta kontakt med Läkarjouren så förmedlar vi kontakt till någon av EY:s experter.