21 dec 2023

Möt våra arbetsmiljöombud Anna Björkman (vänster) och Malin Kågström, konsultcheferna på Läkarjouren som värnar för en god arbetsmiljö och som nyligen avslutat tre intensiva utbildningsdagar i Stockholm.

Hej på er! I våras blev ni utsedda till nya arbetsmiljöombud (skyddsombud) här på Läkarjouren, vad innebär det?

Anna: Hej, det stämmer! Vi blev godkända av personalgruppen och sedan utsedda av vår fackliga organisation då Läkarjouren är kollektivavtalsanslutna. Som arbetsmiljöombud ska vi kort sagt verka för att våra fina kollegor och vi själva ska må bra och trivas på jobbet. Det innefattar att systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö som omfattar alla och bevaka trivsel, fysiska risker och att Läkarjouren uppfyller alla kraven i arbetsmiljölagen.

Malin: Hej! Precis, rent praktiskt kan det exempelvis handla om en hållbar arbetsbelastning, hantera tillbud och göra skyddsronder på våra kontor. Vi representerar våra kollegor i arbetsmiljöfrågor och samverkar mellan arbetstagarna och arbetsgivarrepresentanter med regelbundna möten. Den kontinuerliga samverkan ger oss rätt förutsättningar att kunna agera och jobba proaktivt så att både personalen och verksamheten kan utvecklas.

Ni har nyligen genomgått en grundläggande utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM). Berätta?

A: Ja, då vi båda är relativt nya i rollen och med blandade förkunskaper har Läkarjouren gett oss möjligheten gå den här utbildningen, vilket inte alltid är självklart. Det har varit tre roliga, intensiva och innehållsrika dagar i huvudstaden där vi fått lära oss mer om uppdraget, lagar och regler samt bra insikter och verktyg att jobba vidare med framåt.

Vill ni dela med er av någon speciell insikt eller lärdom som tar ni med er från utbildningen?

M: Det vi kunde konstatera är att Läkarjouren historiskt och idag jobbar väldigt systematiskt med arbetsmiljöfrågor, både när det kommer till rutiner, dokumentation och uppföljning. Mycket tack vare vår ISO-certifiering i just arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö har alltid varit en hjärtefråga på Läkarjouren och vi kände en viss stolthet att få det bekräftat under utbildningen. Idag gör vi väldigt mycket bra men finns det såklart alltid saker som kan bli ännu bättre.

A: Instämmer, under utbildningen pratade vi mycket om att det är lätt att fastna i att fokusera på riskfaktorer och göra riskanalyser. Ett tips var också titta på friskfaktorer, dvs. att göra en friskanalys. Vad fungerar bra idag och kan vi utveckla eller implementera det på andra områden/delar i vår arbetsmiljö.

Vad sker härnäst i ert uppdrag som arbetsmiljöombud?

A: Vi har precis genomfört en större intern medarbetarundersökning som vi ska utvärdera. Efter årsskiftet kommer vi hålla en genomgång för våra kollegor och dela med oss av våra erfarenheter från utbildningen. Då ska vi även uppmuntra till att fortsätta att prata mycket med varandra och våga dela med oss av våra åsikter och förbättringsförslag.

M: Sedan fick vi också med oss en stor trave med kurslitteratur som vi ska förkovra oss i, men det får nog vänta till efter julhelgerna!

Tack för den korta pratstunden och lycka till med ert viktiga arbete!