02 sep 2021

När du som konsult, läkare eller sjuksköterska, beslutar att åka på uppdrag via Läkarjouren och alla bitar fallit på plats rekryterings-och planeringsmässigt, vidtar ett mycket viktigt arbete för oss med att göra ditt uppdrag så smidigt och enkelt att utföra som det bara går. Vi på Läkarjouren vet att bra boende är viktigt under ditt uppdrag, och har alltid arbetat systematiskt och målmedvetet med att hålla en god standard på de bostäder som vi erbjuder våra konsulter.

Vi tillhandahåller både egna bostäder som vi själva inreder och underhåller, och bostäder som vi bokar via olika typer av bostadsförmedlare. Vi har ett administrativt team i organisationen vars uppgift, bland andra, är just detta. Framförallt där vi verkar lokalt har vi stora möjligheter att i nära samarbete med konsulter se till att bostaden lever upp till alla de krav som ställs. Det kan vara allt från att ordna husrum till medföljande familj, hjälpa till med parkeringsplats eller montera en mörkläggningsgardin under de ljusa norrbottniska nätterna. Att resa bort och fullgöra uppdrag ska vara enkelt och vi hjälper till med allt vi kan på vägen. I de fall vi inte själva har lägenheter på orten har vi samarbete med uthyrare som noggrant väljs ut och utvärderas. Bostaden ska ligga nog nära uppdragsplatsen i förhållande till inställelsetid, och det ska vara enkelt att ta sig till transportmedel om du som konsult anländer på annat sätt än med egen bil. Om vi hyr via annan aktör så bokar och sköter vi kommunikationen med dem så att du kan fokusera på ditt uppdrag. Du som konsult är givetvis involverad i planeringen och det finns olika upplägg som vi kan erbjuda och hjälpa till med att ordna. Om du behöver nå oss utanför kontorstid så har vi en jourtelefon som alltid är bemannad och som gör att vi kan svara på dina frågor och hjälpa dig vidare om det behövs även när kontoret är stängt.

Sammanfattningsvis vill vi som arbetsgivare stå för god service i alla led, och vi jobbar hårt med att ditt boende under din tjänstgöring ska fungera på bästa möjliga sätt. Vi finns tillgängliga hela vägen och tvekar inte att assistera med allt vi kan bostadsmässigt under ditt uppdrag!

Här kan du läsa mer om hur det går till att arbeta som läkare via oss.
Här kan du läsa mer om hur det går till att arbeta som sjuksköterska via oss.