09 mar 2020

Under hösten kom operationsverksamheten igång i Läkarjourens dotterbolag Opemera, i nyrenoverade och anpassade lokaler på Kalix sjukhus. Det 50-tal operationer som redan genomförts har varit behandlingar av lipödem, men verksamheten ska utökas med målet att skapa ett ”kvinnokirurgiskt centrum” där diagnoser och besvär som huvudsakligen drabbar kvinnor ska behandlas.

Opemera AB är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt avlastar och kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. För att fler patienter ska få den vård de behöver. Snabbt och tryggt.

Opemera fungerar som ett komplement till vården och kommer initialt att hjälpa patienter som inte får behandling inom den offentliga vården. Väntetiderna till vissa operationer är långa och behovet av fler operationsenheter är stort.

Planen är att vidareutveckla verksamheten och skapa ett kvinnokirurgiskt centrum i Kalix där besvär som ofta drabbar just kvinnor kan behandlas. Det rör sig exempelvis om operationer av åderbråck för att undvika bensår, bröstförminskning eller behandling av inkontinens efter förlossningsskador. Läs mer på opemera.se

Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar Opemera utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Allt vi gör genomsyras av idén om att fler patienter ska få den vård de behöver, både snabbt och tryggt.