05 okt 2018

Inhyrd vårdpersonal utgör 2,2 procent av de totala personalkostnaderna inom landstinget i Västerbotten. Det förhållandet antyder att stafettläkare och annan inhyrd sjukvårdspersonal är en tacksam ursäkt att skjuta fram, för att undgå att göra tydligare prioriteringar, menar Csaba Bene Perlenberg på ledarplats i tidningen Norran. Tvärtom är personal på korta besök ofta lösningen på personalbristen inom vården. Vården är inte till för sjukvårdspersonal utan för patienter. Läs hela artikeln här.