Läkarjouren AS - läkare till Norge

Läkarjouren AS fortsätter att leverera högkvalitativa läkartjänster till Norge trots pandemin

04 jun 2021

Som bekant har den pandemi som drabbade världen med full kraft 2020 och som fortfarande pågår, påverkat alla delar av samhället och kanske vården i synnerhet. Läkarjouren AS har sedan 90-talet på uppdrag av kliniker i alla delar av Norge levererat både svenska och norska konsulter som givetvis varit och fortsätter vara viktiga för verksamheterna. När pandemin startade valde Norge tidigt att införa reserestriktioner och gränskontroller, dessa kunde och kan ännu ändras från dag till dag beroende på smittläget och behöver därför noga bevakas. Konsulter som reser till Norge behöver inreseintyg, negativa covid-test och de behöver även testa sig igen på plats inför uppdrag. Karantänsregler vid in-och utresa ur Sverige respektive Norge är också en faktor att ta hänsyn till. Till detta kan läggas att flygavgångar blivit färre och att det därför blivit svårare att röra sig länder emellan.

Trots detta väljer konsulter både inom och utanför Norges gränser att fullgöra uppdrag, och vi fortsätter leverera högkvalitativa läkartjänster till vårt grannland. Resvägarna kan i vissa fall vara längre och rutinerna omfattande men tillsammans och med god struktur på arbetet går det att genomföra med fortsatt hög kvalitet och med stort engagemang. Läkarjouren AS vill tacka alla konsulter som reser långt, och på ett engagerat och helhjärtat sätt fullgör uppdrag i Norge trots den situation som är. Vi som arbetsgivare stöttar i varje steg på vägen våra konsulter i att finna en bra resa och på ett smidigt sätt uppfylla alla de krav som ställs på arbetstagare som reser i arbetet. Vi vill också tacka våra uppdragsgivare för det fina samarbetet vi har även i tider av utmaningar.

Vi ser fram emot en mer normal situation framöver, då ändrade förhållanden och inte minst en mer utbredd vaccination kan göra att förutsättningarna för resor i arbetet i vår bransch återgår till att likna det som var innan Covid-19. Att verka i en pandemi är en stor utmaning men av utmaningar tar vi stor lärdom och ser ljust på framtiden och arbetet med att leverera läkar-och sjukskötersketjänster av högsta kvalitet till både Sverige och Norge!