20 jun 2019

Vi vill på detta sätt påminna om att de nya momsreglerna träder ikraft from 1 juli 2019. Dessa gäller alla Er som arbetar i bolag och fakturerar Läkarjouren. All arbetad tid från och med 1 juli skall faktureras med moms. Observera att om arbetspasset innefattar arbete utfört under både juni och juli skall två separata fakturor ställas ut, en för juni utan moms och en för juli med moms. Det är även viktigt att fakturorna uppfyller momslagens krav. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.5/321573.html

Är Du osäker på hur Din momsfaktura ska utformas kan Du också vända Dig till Din kontaktperson på Läkarjouren.