27 okt 2023

Under hösten har en ny ledning och organisation tagit form på Läkarjouren. Möt vår nya vd, Anna Rutfors och nya vice vd, Hannah Rutfors som nu ska leda det norrländska familjeföretagets vision vidare och fortsätta bidra med en högkvalitativ vårdbemanning i Sverige och Norge. 

Läkarjouren är ett av Sveriges äldsta bemanningsbolag inom hälso- och sjukvård och grundades av narkosläkaren Putte Rutfors och anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan Annika Högström. Sedan 1989 har de lett företaget med visionen att alla har rätt till specialistvård med hög kvalitet, oavsett vem man är eller var man bor. Efter många år med externa vd:ar är tiden nu inne för syskonen att leda den dagliga verksamheten i familjeföretaget och föra visionen vidare.  

– Vi är väldigt inspirerade och hedrade över förtroendet att leda och utveckla företaget framåt. Tillsammans med alla fantastiska medarbetare och konsulter ska vi fortsätta bidra till en god och jämlik vård i hela Sverige och Norge. Vi ska vara ett långsiktigt och hållbart komplement till den befintliga hälso- och sjukvården i minst 35 år till, berättar Anna Rutfors, vd Läkarjouren.  

Anna är i grunden legitimerad sjuksköterska och har varit anställd inom Region Norrbotten, där hon bland annat arbetade på Kirurgavdelningen och Dialysmottagningen på Sunderby sjukhus i Luleå. Sedan 2013 har hon haft en rad olika roller på Läkarjouren, senast som Verksamhetschef och Medicinsk ansvarig sjuksköterska.  

– Tänk vad tiden går fort, det är över tio år sedan jag började jobba på Läkarjouren. Mina samlade erfarenheter, både från vården och min tid här på Läkarjouren har gett mig en väldigt djup förståelse för vår verksamhet samt hur branschen fungerar. Men också vikten av att samarbeta för att lyckas med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Jag vet vilken otrolig skillnad det gör för både patienter, befintlig personal och verksamheter att kunna ta in rätt resurser vid behov, fortsätter Anna. 

Hannah började sin yrkeskarriär som koordinator på Läkarjouren redan 2007. Senare valde hon att utbilda sig inom kommunikation och marknadsföring och jobbade flera år inom e-handeln, innan hon för tre år sedan återvände till Läkarjouren i rollen som Marknadschef.  

– Det har skett stora förändringar, både hos oss och i branschen, sedan jag kom tillbaka till Läkarjouren. Idag är vi ett större företag och det är en helt annan konkurrens och rörlighet på marknaden. Därför är det viktigt att bygga vidare och stärka den familjära känslan och kulturen som präglat oss historiskt. Vi är ett väletablerat företag inom vårdbemanning med väldigt gott anseende hos våra konsulter och uppdragsgivare. Det ska vi såklart förädla och få många fler att upptäcka, berättar Hannah Rutfors, Marknadschef och vice vd. 

Efter att Anna tillträdde som vd har roller förtydligats och förändrats i både ledningsgruppen och i övriga organisationen.

 – Under hösten har vi arbetat vidare med att tydliggöra våra roller, fokusområden och hur vi är organiserade. Det ger oss goda förutsättningar att kunna bibehålla en god arbetsmiljö och en hög kvalitet i våra processer, rutiner och arbetssätt, berättar Anna.  

Nära relationer tillsammans med hög serviceanda har alltid varit viktigt för Läkarjouren. 

– Vår styrka har alltid varit närheten och att vi alltid tagit väl hand om våra konsulter, före, under och efter bemanningsuppdragen. Vi vill att våra konsulter ska fokusera på att leverera en god vård, det andra tar vi hand om. Många konsulter som anmäler sitt intresse och börjar jobba via oss gör det på rekommendationer från andra kollegor. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker som arbetsgivare eller samarbetspartner, berättar Hannah. 

Vårdbemanning med kvalitet, tack vare kunskap och erfarenhet blir fortsättningsvis fokuset framåt. 

– Vi välkomnar den nationella upphandlingen av bemanningspersonal för Sveriges samtliga 21 regioner, som just nu överprövas. Där handlar inte om vem som har det lägsta priset i upphandlingen då timkostnaderna för inhyrd personal blir fasta. Fokus ligger på att matcha specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster och att konsulterna kan arbeta med kontinuitet samt med hög kvalitet, vilket är det som vi har arbetat med i alla år. Eftersom vi är auktoriserade, certifierade och har kollektivavtal kan vi möta de högt ställda kraven i upphandlingen och får fortsätta att leverera läkare och sjuksköterskor till alla regioner, berättar Anna.  

Läkarjouren ska vara det självklara valet för läkare och sjuksköterskor som vill jobba inom vårdbemanning. 

– Vi ska fortsätta vara ett hållbart komplement till den befintliga hälso- och sjukvården. Läkarjouren ska vara det givna valet för läkare och sjuksköterskor som vill utvecklas i sin yrkesroll och ta nya steg i sin yrkeskarriär, men också för verksamheter som är i behov av att ta in extra resurser när luckor och vakanser uppstår. Många bemanningsföretag inom vården har kommit och gått, vi är originalet sedan 1989. Som jag sa tidigare, vi ska bidra till en bättre vård i lika många år till, genom att vara och verka där vi behövs, säger Anna avslutningsvis.