18 okt 2021

Jag har åkt som narkosläkarvikarie till norska och svenska sjukhus sedan 1987. Mest små sjukhus, men också lite större som Östra sjukhuset i Göteborg, NÄL i Trollhättan och Gävle sjukhus. Antal veckor per år har varierat, ibland bara en enstaka vecka men som oftast några veckor varje år. Jag har gjort detta på jourkomp vid sidan av ordinarie tjänst. Fram till 1999 arbetade jag på Malmö Allmänna Sjukhus (MAS) och därefter på Ringerike Sykehus (RS) i södra Norge.

Det har varit mycket positiva upplevelser och personligt och medicinskt utvecklande att åka som vikarie. Jag har aldrig varit iväg på ett vikariat utan att jag under tjänstgöringen lärt mig något nytt intressant! Också när jag arbetade på MAS som var ett stort Universitetssjukhus och åkte till lilla Narvik sjukhus i Nordnorge så träffade man på något nytt och intressant. På de stora sjukhusen blir man väldigt specialiserad på de olika avdelningarna. På de små sjukhusen måste man kunna ”fixa” allting. Det finns ingen annan att fråga på plats och man måste lösa olika praktiska medicinska problem där och då! Det lär man sig mycket på! Och både på de små och lite större sjukhusen så kommer man till en ny miljö där man har andra rutiner och andra sätt att göra saker på. Det är väldigt lärorikt och utvecklande! Ofta hämtar man hem nyttiga tips till sin hemmaklinik. Samtidigt kan man också tillföra något till den miljön man kommer till. De kan få tips om hur man gör saker på andra sjukhus. Det innebär inte att man direkt ändrar sina rutiner – de man har kanske fungerar bra eller bättre, men diskussionen är stimulerande och intellektuellt spännande!

I tillägg till att man fått kunskapsförrådet påfyllt så har man varit på en annan plats och fått träffa nya människor, och lite semester! Och till skillnad från att komma som turist så får man när man arbetar på ett ställe en helt annan kontakt med lokalsamhället. Jag har alltid blivit väldigt väl mottagen av kollegor och annan personal. Man får hjälp och tips om saker att göra och platser att besöka.

Så att åka som vikarie till andra sjukhus är positivt för en själv, den avdelning som man vikarierar på och hemmakliniken!

Rikard Berling, narkosläkare