07 jun 2019

Trots oro, skrivelser och interpellationer står Skatteverket fast vid sitt beslut angående vårdmoms. Momsen börjar gälla den 1 juli. Det framgår av en artikel i Dagens Medicin.

– Skatterättsnämnden kom nyligen med tre förhandsbesked som samtliga slår fast att den som hyr ut vårdpersonal ska ta ut moms på sin tjänst till uppdragsgivaren, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Där framgår att Skatteverket kommer att börja tillämpa ”Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt” från den 1 juli 2019, precis som tidigare annonserats. I praktiken betyder det att säljaren ska redovisa och betala moms på uthyrning av vårdpersonal oavsett vem som är köpare av tjänsten.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin