27 nov 2018

Svenska Dagbladets artikelserie om ”Krisen i sjukvården” är tendensiös och vilar på den felaktiga föreställningen att inhyrd vårdpersonal till vården ökar. Det konstaterar Kompetensföretagen i en kommentar till SvD:s artiklar. Sveriges kommuner och landstings egen statistik visar att inhyrning utgör ca 3,6 procent av landstingens personalkostnader inom vård och omsorg, en andel som överhuvudtaget inte har ökat 2017-2018. Trots detta präglas artiklarna av begrepp som ”skenande konsultnota” och ”spränger budget” vilket är både vilseledande och felaktigt. Läs hela kommentaren från Kompetensföretagen här.