Vårdbemanning är ett viktigt komplement för att kunna erbjuda en kvalitativ och jämställd vård. Kvaliteten på vården avgörs av personalens antal och kompetens. Och kompetenserna måste förstås balanseras mot patienternas behov. Bara så kan vården leva upp till idén om högsta möjliga patientsäkerhet.

Men det är inte alltid så lätt för vårdverksamheter, oavsett storlek och oavsett om de är i offentlig eller i privat regi, att upprätthålla denna balans. Patienternas antal varierar, likaså vårdbehoven. Eftersom behovet av olika specialistkompetenser inte är konstant är det svårt att ständigt ha rätt person på rätt plats. Alltför snäva budgetar kan hindra långsiktig planering. Och ligger verksamheten utanför de större städerna kan det vara svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare lokalt. För många vårdaktörer blir det svårt att leva upp till vårdgarantin. Då kan vårdbemanning med stafettläkare och stafettsjuksköterskor behöva hyras in som ett komplement till den befintliga vården.

Vårdbemanning som ett komplement till befintlig vård

Vi på Läkarjouren är ett komplement till den befintliga vården. En viktig pusselbit för att kunna hålla vårdgarantin och leva upp till löftet om en god och jämlik vård, men också ett slags första hjälpen för vårdverksamheter som snabbt behöver kunna ta in extra resurser i form av läkare och sjuksköterskor. Hyrläkare och hyrsjuksköterskor som tack vare kunskap och erfarenhet snabbt blir en del av vårdteamet och lever upp till verksamhetens höga krav. Läs mer om hur det är att arbeta som hyrläkare eller hyrsjuksköterska hos oss på Läkarjouren. Eller kontakta oss om du har andra frågor.

Organisation och profession

På Läkarjouren har vi kunskap om och egen erfarenhet av både organisationsfrågor och professionsfrågor. Vi vet vad som krävs för att få vården att fungera, så både verksamheten och människorna i den mår bra och utvecklas. Det ger oss möjligheter att hitta just de kompetenser bland både hyrläkare och hyrsjuksköterskor, som passar bäst för den verksamhet som ska bemannas.

Tillsammans för en bättre vård!