Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra konsulter/hyrsjuksköterskor innan en anställning startar. Har du ytterligare frågor kan du ringa 0920-25 43 00 eller skicka ett mejl till kontakta@lakarjouren.se

Du som är sjuksköterska och är anställd av Läkarjouren omfattas av ITP och blir anmäld från det att du börjar arbeta för oss.

Samtliga regioner samt Läkarjouren, har krav på att man har minst 2 års yrkeserfarenhet innan man kan jobba som bemanningssjuksköterska. Detta på grund av de höga krav som ställs på en bemanningssjuksköterska.

Ansvarig på avdelningen ska skriva på. Timlistan kan även lämnas för påskrift efter avslutad vecka på avsedd plats på enheten.

Ja, när du kommer till ett helt nytt uppdrag är första dagen eller en del av första dagen alltid introduktion.

De flesta av våra bostäder måste vara tillgängliga även för allergiker, därför har vi sällan någon möjlighet att erbjuda detta. I vissa regioner samarbetar vi med bostadsförmedlingar som har bostäder där man kan ha med sig djur.

När du arbetar som sjuksköterska via Läkarjouren ingår alltid semesterersättning i lönen, och betalas ut vid löneutbetalningen den 25:e varje månad.

Om du blir sjuk ska du informera oss så snart du kan, så att vi har möjlighet att tillsammans försöka hitta en ersättare till ditt uppdrag.

Som löntagare omfattas du av sedvanliga regler enligt sjukförsäkringslagen.

Nej, ditt bolag måste vara registrerat innan du påbörjar tjänstgöringen.

För eget bolag