För vårdgivare

Tillsammans för en bättre vård.

Vi är en viktig pusselbit för att leva upp till vårdgarantin och hålla löftet om en god och jämlik vård.

Så går det till

På Läkarjouren har vi kunskap om och egen erfarenhet av både organisationsfrågor och professionsfrågor. Och eftersom vi är Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag, etablerat redan 1989, vet vi vad som krävs för att få vården att fungera så att både verksamheten och människorna i den mår bra och utvecklas. Det ger oss möjligheter att hitta just de resurser som passar bäst för den verksamhet som ska bemannas.

Som vårdbemanningsföretag ser vi oss som ett komplement till den befintliga vården. En viktig pusselbit för att leva upp till vårdgarantin och hålla löftet om en god och jämlik vård, men också ett slags första hjälpen om det behövs extra kompetenser i form av läkare och sjuksköterskor. Hyrläkare och hyrsjuksköterskor som tack vare kunskap och erfarenhet snabbt blir en del av vårdteamet och lever upp till verksamhetens höga krav.

Kvalitet framför kvantitet

Den enda vägen till framgång som företag inom vårdbemanning är att sätta vårdkvaliteten främst. Den inställningen gör att vi attraherar de bästa och mest kompetenta läkarna och sjuksköterskorna, de som har både medicinsk kunskap och omvårdnadskompetens. Alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Det vill vi vara med och bidra till.

Alla våra konsulter, både hyrläkare och hyrsjuksköterskor, har en hög medicinsk kompetens och utvecklas konstant genom nya yrkesmässiga utmaningar. Vi har alltid en medicinskt ansvarig läkare och en kvalitetsansvarig sjuksköterska tillgängliga som stöd och trygghet i olika medicinska frågor.

Vi kvalitetssäkrar vårt arbete kontinuerligt för att uppfylla våra uppdragsgivares krav. Läs vår kvalitetspolicy här.

Fakta om vårdbemanning

Avtalschef Linda Ahlbäck

Linda Ahlbäck

Verksamhetschef
Skicka e-post
0920-25 43 00

Vill du veta mer om hur vi ser på vårdbemanning?

Kontakta mig så berättar jag mer.