För vårdgivare

Uppfyll löftet om en god och jämlik vård

Kontakta oss Vår syn på bemanning

På Läkarjouren har vi kunskap om och egen erfarenhet av både organisationsfrågor och professionsfrågor. Och eftersom vi är Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag, etablerat redan 1989, vet vi vad som krävs för att få vården att fungera så att både verksamheten och människorna i den mår bra och utvecklas. Det ger oss möjligheter att hitta just de resurser som passar bäst för den verksamhet som ska bemannas.

Som vårdbemanningsföretag ser vi oss som ett komplement till den befintliga vården. En viktig pusselbit för att leva upp till vårdgarantin och hålla löftet om en god och jämlik vård, men också ett slags första hjälpen om det behövs extra kompetenser i form av läkare och sjuksköterskor. Hyrläkare och hyrsjuksköterskor som tack vare kunskap och erfarenhet snabbt blir en del av vårdteamet och lever upp till verksamhetens höga krav.

Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar, vår syn på vårdbemanning eller vilka tjänster vi kan erbjuda; tveka inte att ta kontakt.

Eftersom vi har bemannat vården sedan 1989 har vi lärt oss att den enda vägen till framgång är att sätta vårdkvaliteten främst.


Läkarjouren är ett företag som passar mig. De är nära, både fysiskt och själsligt.

Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.

Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkarjouren Företagsvän - Läkare Utan Gränser 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.