Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, hur de används samt vilka rutiner vi har gällande dina personuppgifter.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Läkarjouren i Norrland AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Samtycker du inte till sådan behandling, ska du inte förse oss med personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: 

Läkarjouren i Norrland AB, organisationsnummer 556344-6151 

 

Uppgifter som sparas 

Läkare och sjuksköterskor 

För att erbjuda dig uppdrag behöver vi spara uppgifter som exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, och e-postadress. Blir du aktuell för uppdrag via Läkarjouren eller Läkarjouren A/S, kommer vi även att begära in och spara ytterligare handlingar, såsom referenter och deras utlåtande, kompetensbeskrivning, hälsodeklaration, yrkeslegitimation, utvärderingar och övrig dokumentation som krävs i samarbetet med dig och uppdragsgivaren.

 

Kunder och leverantörer 

För att administrera de avtal vi har mellan oss, behöver vi spara kontaktuppgifter såsom namn, e-post och telefonnummer. 

Korrespondens via e-post, post eller annan form av kommunikation kan komma att sparas för att besvara förfrågan, begäran och/eller administrera kommande eller befintliga avtalsförhållande. 

Uppgifterna kan komma att användas för att informera dig om och bjuda in dig till utbildningar och event. 

Läkarjouren kommer som huvudregel att spara uppgifter så länge som skattelagstiftningen, bokföringslagen och ramavtalens preskriptionstider kräver. 

Dina personuppgifter är tillgängliga endast för anställda som administrerar avtalsförhållandet.

 

Interna tjänstemän 

De personuppgifter vi kommer att spara består förutom namn, personnummer och kontaktuppgifter, även av kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Läkarjouren i Norrland AB kan även behöva behandla hälsouppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare. 

Vid ett anställningsförfarande där du söker en tjänst som intern tjänsteman hos oss, sparar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, eventuellt personligt brev, kvalifikationer (utbildning, utbildningskurser och praktikplatser) och all annan information i ditt cv. Företaget behandlar din personliga information enbart så länge det finns ett godtagbart ändamål med behandlingen.


Ändamål med behandlingen 

Läkare och sjuksköterskor 

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska vara sökbar i Läkarjouren i Norrlands databas och kunna erbjudas uppdrag inom vårdbemanning, administrera kommande eller befintliga avtal samt uppfylla krav från kund. Uppgifterna kan även komma att användas för att informera om uppdrag och bjuda in till utbildningar och event.

 

Kunder och leverantörer 

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera kommande eller befintliga avtal. Uppgifterna kan även komma att användas för att informera om och bjuda in till utbildningar och event. 

 

Interna tjänstemän 

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera kommande eller befintlig anställning.

 

Hur vi delar personuppgifter med andra 

Läkare och sjuksköterskor 

När du planeras in på uppdrag kommer delar av de personuppgifter som du har lämnat till oss att delas med uppdragsgivaren. Personuppgifter kan på uppdrag förmedlas till samarbetspartners för att administrera rese- och bostadsbokningar under kommande eller befintliga uppdrag.

 

Kund 

Kontaktuppgifter delas med Läkare och Sjuksköterskor för att fullfölja kommande eller befintliga uppdrag.

 

Leverantör 

Kontaktuppgifter delas inom Läkarjouren för administration av leverantörens tjänster. 

Personuppgifterna lagras i flertalet databaser som hostas av tredje part lokaliserade inom EU/ESS. Tredje part använder inte och har inte åtkomst till personuppgifterna i annat syfte än molntjänst, lagringstjänst och support för nämnda tjänster. 

Dina personuppgifter kan på begäran lämnas ut till myndighet för att följa lagen, exempelvis föreläggande eller domstolsbeslut eller för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet. 

 

Datalagring och skydd för personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras på våra servrar och på servrar tillhörande våra molntjänstleverantörer som vi anlitar lokaliserade inom EU/ESS.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med brandväggar och lösenordsskydd. Anställda på Läkarjouren i Norrland AB och våra leverantörer är bundna av sekretess- och personuppgiftsbiträdessavtal och är skyldiga att följa Läkarjouren i Norrland AB:s regler för informations- och IT-säkerhet, samt vår integritetspolicy.

 

Rätt att begära information 

Vill du veta vilka personuppgifter som Läkarjouren har sparat om dig, vill du begränsa vilka uppgifter vi sparar eller återkalla dit samtycke, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och begära ut dina uppgifter i ett format för dataportabilitet. 

Begäran om registerutdrag skickas till: Läkarjouren i Norrland AB, Storgatan 24, 972 32 Luleå. 

Vid frågor rörande denna integritetpolicy eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post, kontakta@lakarjouren.se eller via telefon, +46(0)920 25 43 00. 

I de fall du anser att dina rättigheter inte tillgodoses, kan du även kontakta datainspektionen. 

Läkarjouren förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Uppdaterad integritetspolicy publiceras på www.lakarjouren.se 

Där det krävs enligt lag, kommer vi att meddela dig att integritetspolicyn har uppdaterats och att ditt samtycke krävs på nytt.

Referenser

Så tycker våra konsulter och partners om att samarbeta med oss.
Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.
Specialistsjuksköterska
- Anestesi och operation
Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.
Specialistläkare
- Anestesi/intensivvård

KONTAKT

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Läkarjouren - Läkare utan gränser
Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2020. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE VÅRD

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.
Auktoriserat Bemanningsföretag - Läkarjouren AB

SOCIALA MEDIER

Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.