Så går det till

Som uppdragsgivare till Läkarjouren får du en fast kontaktperson som ansvarar för att den tjänst som behöver bemannas matchas med rätt kompetens. För oss är relationen avgörande för att vi ska kunna ge dig absolut bästa service och leverans. Vi på kontoret arbetar i team inom de olika specialiteterna. Teamen består av koordinatorer inom bemanning och administration, samt en affärschef med medicinsk utbildning. Medicinskt ansvarig läkare finns tillgänglig dagligen.

Kontinuerlig och snabb återkoppling

Som uppdragsgivare får du alltid kontinuerlig och snabb återkoppling kring planering och information gällande aktiva uppdrag. Du ska alltid kunna känna dig trygg med att vi håller vad vi lovat. Vi har också en speciellt utsedd kvalitetsansvarig som handlägger frågor som berör kvaliteten i vårt arbete mot både uppdragsgivare och konsulter (hyrläkare och hyrsjuksköterskor).

Kvalitet och auktorisation

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i Läkarjourens verksamhet och processer. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag inom Almega och har ISO Kvalitetscertifiering. Rekryteringen av våra konsulter, både hyrläkare och hyrsjuksköterskor, sker av kvalificerad personal personal och potentiella medarbetare går igenom en grundlig kontroll. En gång i månaden bjuder kvalitetsansvarig in till medicinskt råd för att diskutera frågor, eventuella problem och händelser som ställer krav på förbättringsåtgärder.

Offentligt och privat finansierad vård

De flesta av våra uppdrag styrs av ramavtal som i detalj beskriver vad vi som vårdbemanningsföretag och våra konsulter ska leva upp till. Det handlar om både organisations- och professionsfrågor. Innan vi bemannar ett uppdrag, oavsett ramavtal eller inte, analyserar vi förutsättningarna tillsammans med uppdragsgivaren och matchar kompetensbehovet med bästa tänkbara konsult (hyrläkare eller hyrsjuksköterska).

Referenser

Så tycker våra konsulter och partners om att samarbeta med oss.
Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.
Specialistläkare
- Radiologi
Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.
Specialistläkare
- Anestesi/intensivvård

KONTAKT

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Läkarjouren - Läkare utan gränser
Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2020. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE VÅRD

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.
Auktoriserat Bemanningsföretag - Läkarjouren AB

SOCIALA MEDIER

Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.