05 apr 2018

Läkarjouren sponsrar Luleås lokala stoltheter – Idrotten idag bedrivs inte på lika villkor! Det är ett känt faktum att idrott för en kvinna ses som en bisyssla, medan det för männen kallas arbete. Undersökningar visar att en manlig elitidrottare tjänar 10, 20 eller ibland 100 gånger mer än en kvinnlig elitidrottare. Detta accepteras inte på arbetsmarknaden generellt, men fortfarande tillåts inom idrotten. Det tycker vi är fel och otidsenligt och Läkarjouren sponsrar och bidrar därför till en pågående rörelse som syftar till att belysa detta.

Läkarjouren brinner för idrott och hälsa

Vi brinner för idrott och särskilt för damidrott varför vi bidrar med engagemang till våra lokala stoltheter, elitlagen i landets högsta serier Luleå Basket, Piteå Damfotboll och Luleå Hockey/MSSK. Vi uppmanar andra sponsorer att göra som vi: Satsa på Idrott på lika villkor!