13 feb 2018

Läkarjouren arbetar med att förbättra det personliga skyddet. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Då ersätts Personuppgiftslagen (PuL) av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen. All verksamhet där personuppgifter behandlas, både privat och offentlig, berörs.

Eftersom vi på Läkarjouren har hundratals konsulter som bemannar svensk hälso- och sjukvård hanterar vi också stora mängder personuppgifter. Därför har vi sedan hösten 2017 lagt ner mycket jobb på att få våra data att leva upp till den nya förordningen och skydda våra medarbetares säkerhet och integritet.

Har du frågor om hur dina personliga uppgifter skyddas får du gärna höra av dig.