Sedan 1989 har vi bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Vår vårdpersonal är ett viktigt komplement till den befintliga vården och möjliggör att regioner runt om i Sverige kan erbjuda en kvalitativ och jämställd vård.

Vi är en viktig pusselbit för att kunna hålla vårdgarantin och leva upp till löftet om en god och jämlik vård, men också ett slags första hjälpen för vårdverksamheter som snabbt behöver kunna ta in extra resurser i form av vårdpersonal. Vårdpersonal som tack vare kunskap och erfarenhet snabbt blir en del av vårdteamet och lever upp till verksamhetens höga krav.

Kollegor berättar

En medarbetarundersökning som Almega Bemanningsföretagen gjort visar att nio av tio anställda (både hyrläkare och hyrsjuksköterskor) inom vårdbemanning är nöjda eller mycket nöjda med sitt jobb. Makten över den egna tiden är den viktigaste faktorn för läkare och sjuksköterskor som väljer att arbeta som konsulter.


”Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.”

Efter många år som fast anställd, under den tiden delvis i ledande position, tröttnade jag på min situation. Jag kände mig ofta styrd och otillräcklig. När jag beslutade mig för en förändring såg jag Läkarjouren som en ny möjlighet och spännande framtid. De har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen och jag har stor tilltro till hur företaget arbetar för att hjälpa vårdgivare.

Det bästa med att jobba som konsult är flexibiliteten. Jag kan styra när och var jag vill jobba. Och känslan av tacksamhet och glädje hos de man besöker blir lätt som en drog för själen.

– Läkare radiologi


”Läkarjouren är ett företag som passar mig. De är nära, både fysiskt och själsligt.”

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri och vidareutbildning för akutsjukvård. För drygt tio år sedan startade jag eget och samarbetar bland annat med Läkarjouren.

Lönen och friheten är det bästa med att jobba i egen regi och Läkarjouren är ett företag som passar mig. De är nära, både fysiskt och själsligt. Tillsammans kan vi utföra en vård som bygger på både kompetens och mänsklighet.

– Specialistsjuksköterska psykiatri


”Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.”

Att jag sökte jobb hos Läkarjouren var av praktiska anledningar. Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.

När jag började kontakta bemanningsföretag för mer än tio år sedan kände jag direkt att det var Läkarjouren jag ville jobba för. Det hade mycket att göra med bemötandet jag fick, omtanken och flexibiliteten. De bryr sig om sina anställda och har en positiv atmosfär som genomsyrar hela företaget.

– Specialistsjuksköterska anestesi och operation


”Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.”

Den största fördelen med bemanningsuppdrag är friheten att kunna styra över arbetstiden och välja de veckor jag önskar arbeta. Min intensivvårdskompetens gör mig attraktiv på marknaden och möjliggör långa avtal med kliniker. Det gör att jag lär känna både kollegor och lokala rutiner vilket underlättar samarbete och problemlösning.

Läkarjouren har ett gott rykte och lång historia när det gäller anestesiuppdrag. Jag hade hört om dem och även fått dem rekommenderade av en nära kollega. Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.

– Specialistläkare anestesi/intensivvård