Vårdbemanning över hela landet

Från Kiruna till Karlshamn

Läkarjouren startade som en regionalt förankrad verksamhet i Norrland och vårt huvudkontor ligger i Luleå. Idag är vi verksamma inom vårdbemanning från Kiruna i norr till Karlshamn i söder, liksom i hela Norge genom dotterbolaget Narco Polo.

Att vi finns över hela landet innebär att våra konsulter (hyrläkare och hyrsjuksköterskor) har stora geografiska valmöjligheter och att det finns en stor bredd på inriktningen bland våra uppdrag. Det norrländska arvet präglar oss fortfarande. Vår erfarenhet och trygghet leder till långvariga relationer och ett stort kontaktnät inom hela sjukvården. Våra uppdragsgivare och medarbetare vet att de kan lita på oss.

Vår norrländska historia är också anledningen till att vi är stolta sponsorer av Luleå Baskets damlag, Luleå Hockeys dam- och herrlag samt Kiruna AIF.

Ett annat viktigt engagemang är det vi har som företagsvän till Läkare Utan Gränser. Det är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.


Jag behövde möjligheter att styra min egen tid för att kunna resa eftersom jag delvis är bosatt i Spanien.

Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.

Läkarjouren är ett företag som passar mig. De är nära, både fysiskt och själsligt.

Läkarjouren i Norrland AB

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Organisationsnummer: 556344-6151
Cookie Policy

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunskap & Kvalitet

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.