20 jun 2018

På Läkarjouren ser vi oss som ett komplement till befintlig vård. Tillsammans med oss kan våra uppdragsgivare hålla löftet om en god och jämlik vård, inte minst när de snabbt behöver ta in extra resurser i form av läkare och sjuksköterskor. Vår inställning och relation till vården är nog en av anledningarna till vår framgång som bemanningsföretag.

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.

På Läkarjouren har vi kunskap om och egen erfarenhet av både organisationsfrågor och professionsfrågor. Vi vet vad som krävs för att få vården att fungera, så att både verksamheten och människorna i den mår bra och utvecklas. Det ger oss möjligheter att hitta just de resurser som passar bäst för den verksamhet som ska bemannas.

Våra uppdragsgivare får en fast kontaktperson som ansvarar för att den tjänst som behöver bemannas matchas med rätt kompetens. För oss är relationen avgörande för att vi ska kunna ge absolut bästa service.

Våra läkare och sjuksköterskor kan välja på en mängd olika uppdrag i hela Sverige, från Kiruna i norr till Karlshamn i söder, liksom i Norge genom dotterbolaget Narco Polo. Vill de fördjupa sig inom en särskild specialitet eller arbeta på en specifik avdelning är chansen stor att vi kan hjälpa dem att förverkliga sina ambitioner.

Läkarjouren är ett komplement till befintlig vård. Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar, vår syn på bemanning eller vilka tjänster vi kan erbjuda; tveka inte att ta kontakt.