15 maj 2024

I dag har vi tagit oss från nord till syd och vår medicinskt ansvarige läkare Johan Rutfors befinner sig på SYAs kursdagar på Rusthållargården i Arild.

SYA – Sveriges yngre anestesiologer, bildades 2004 som en förening inom SFAI, Svensk förening för anestesi och intensivvård. Föreningens ändamål är att verka för vikarierande underläkare/ST-läkare/nyblivna specialister verksamma inom anestesi och intensivvård, och att ta tillvara deras intressen. Johan arbetar idag som anestesiläkare och har själv varit kursdeltagare genom åren.

– Dessa utbildningsdagar brukar vara väldigt givande och trevliga, förutom all kunskap som delges under föreläsningarna så är det ett bra tillfälle att möta och lära känna andra anestesiologer från hela landet. Det känns både roligt och viktigt att vi från Läkarjouren kan hjälpa till och stötta sådana här arrangemang, meddelar Johan.

SYAs kursdagar äger rum den 15-17 maj 2024.