09 mar 2020

Nu säger vi välkommen till Läkarjourens nya stjärnor Denise, Fanny, Helena, Johanna, Sebastian och Åsa. Tack vare en väl fungerande administration kan vi matcha våra kompetenta och specialiserade läkare och sjuksköterskor med sjukhusens och andra vårdverksamheters behov. Våra medarbetare ser också till att koordinera resor, boende och allt annat som har med en fungerande vårdbemanning och nöjda medarbetare att göra.

En anledning till nyanställningarna är att flera av våra koordinatorer har gått på föräldraledighet. Och vi är förstås glada över att bidra till befolkningstillväxten i Norrbotten. Ytterligare en anledning är att vi räknar med en positiv verksamhetsutveckling, trots att många regioner diskuterar minskad inhyrning. I många vårdverksamheter är det just hyrpersonalen som löser arbetsmiljöproblem och vårdköer, tack vare rätt slags bemanning.

För få resurser, för högt tryck och chefer som saknar mandat gör det svårt för många regioner att själva påverka arbetsmiljön. Att utöka andelen inhyrd personal blir då en kostnadseffektiv lösning. Därför ser vi positivt på utvecklingen av branschen och vår största utmaning är faktiskt fortfarande att möta den stora efterfrågan.