Läkarjouren - Lipödem ska opereras av OPEMERA vid Kalix sjukhus

Lipödem ska opereras av OPEMERA vid Kalix sjukhus

05 jul 2019

Ny privat operationsverksamhet vid Kalix sjukhus, inriktar verksamheten på operationer av lipödem, bukplastiker och bröstförminskning.

OPEMERA AB, ett dotterbolag till Läkarjouren i Norrland AB, har gjort klart med Region Norrbotten om att hyra 450 kvadratmeter av Kalix sjukhus operationsavdelning. Ombyggnation och uppfräschning har påbörjats efter planering i samråd med Region Norrbottens experter.

– Vi kommer att fungera som ett viktigt komplement till vården i Norrland och kommer att hjälpa patienter som inte får behandling inom den offentliga vården. Väntetiderna till vissa operationer är långa och behovet av fler operationsenheter är stort, säger Läkarjourens VD Petter Antti.

Lipödem är en smärtsam sjukdom som huvudsakligen drabbar kvinnor, en ofta förbisedd men behandlingsbar diagnos. Plastikkirurgi är en beprövad metod för att minska lidandet för dessa patientgrupper. Verksamheten vid Kalix sjukhus ska vara igång andra veckan i oktober 2019 och beräknas initialt omfatta 10–20 veckor per år.

– Jag är mycket glad över att detta initiativ har tagits och att vi nu har tecknat hyresavtal med OPEMERA AB. Att operationsverksamheten vid Kalix sjukhus kommer igång igen innebär att relevant verksamhet fyller våra lokaler i stället för att stå tomma, säger Regionrådet Linda Frohm (M).

Läkarjouren har 30 års erfarenhet som vårdgivare och bedriver sedan tidigare läkarmottagningarna i Riksgränsen och Björkliden.

– Vi investerar 5 miljoner kronor och väljer att starta upp verksamheten i begränsad omfattning för att garantera kvalitet och säkerhet. På sikt hoppas vi kunna vidareutveckla verksamheten i Kalix och på andra orter, säger Johan Rutfors, medicinskt ansvarig läkare.

– Det är mycket glädjande att få vara med om en så målmedveten och ambitiös satsning, vi har redan förfrågningar från patienter i andra delar av landet, säger Olafur Jakobsson, läkare och specialist i plastikkirurgi.

– Hela vår verksamhet inom Region Norrbotten står inför nya utmaningar, möjligheter, problem och sanningar. Region Norrbotten kommer inte själva klara av att leverera tillfredställande kvantitet och kvalitet i välfärden utan att göra förändringar i vårt arbetssätt. Det är bara tillsammans – där individen, kommunerna, civilsamhället och det privata näringslivet tillsammans med Regionen arbetar med gemensamma krafter som vi kommer att lyckas. I det arbetet är initiativ som detta oerhört viktigt, säger Linda Frohm.

 

För ytterligare information:

VD Petter Antti 070-693 44 23

 

 

 Läkarjouren i Norrland AB

Ett bemanningsföretag inom vården – För att alla har rätt till god vård.

Sedan 1989 har vi bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård. Det ska gälla oavsett vem man är eller var man bor. Vi har vårt säte i Luleå och är verksamma i hela Sverige samt i Norge via vårt dotterbolag Narco Polo.