21 feb 2019

Sluta kritisera dem som försöker lösa vårdkrisen! Region Uppsala går just  nu ut med en kampanj mot inhyrning av vårdpersonal. Samtidigt brottas regionen med stora brister i tillgänglighet.  Utan inhyrda vikarier skulle tillgängligheten försämras ytterligare. Istället för att försöka lösa tillgänglighetsproblemen, satsar regionen sitt krut – och pengar – på att misskreditera de som arbetar hårt för att lösa problemet: Den inhyrda personalen.

Läs Kompetensföretagens debattartikel med anledning av Region Uppsalas kampanj här.