25 mar 2021

Surgicon-projektet grundades i Sverige 2010 med målet att finna vetenskapligt baserade metoder för kirurgisk träning, och mer enhetliga strukturer för sådan träning, på internationell basis. Ambitionen är att lyfta frågan, utöva lobbyarbete och att inspirera till en utökad vetenskaplig forskning inom detta område. Surgicons två första kongresser 2011 och 2013 skapade historia och döptes av deltagarna till ”Davos for Surgeons” på grund av det stora antalet högt uppsatta ledare inom kirurgin som samlades på samma plats under flera dagar.

Idag är Surgicon ett globalt nätverk av mycket namnkunniga ledare från olika kirurgiska specialiteter, med ett genuint intresse för ämnet, i sällskap med experter inom pedagogik och beteendevetenskap, den kirurgiska instrumentindustrin, operationssköterskor, kirurgiska patientföreningar och andra intressenter. Det ultimata målet är att bidra till en ökad kirurgisk kvalitet både nationellt och internationellt, genom att skapa ett vetenskapligt baserat stöd för lärare inom kirurgin och för ST-läkare – vilket i slutändan gynnar kirurgiska patienter.

Läkarjouren är med och sponsrar årets kongress som går av stapeln 5-7 maj. Vi har bedrivit vårdbemanning sedan 1989 utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför tycker vi att Surgicons projekt är en viktig pusselbit för att kvaliteten på vården ska fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre.